ארכיון הקטגוריה: הלכה ב – מקח וממכר

א – יסוד איסור מקח וממכר מהתורה

עיין בהרחבה להלכה א, ביסוד המצווה לשבות, שלרמב"ן עיסוק במקח וממכר אסור מהתורה, כי הוא מפר את המצווה לשבות ולנוח. ויתכן שגם הרמב"ם (שבת כא, א) סובר כמותו, וכ"כ המגיד משנה בפירושו הראשון. בנוסף לכך למדנו בישעיה נח, יב, "ממצוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - מקח וממכר | כתיבת תגובה

ב – קניית בית בארץ ישראל

שו"ע שו, יא: "מותר לקנות בית בארץ ישראל מן הגוי בשבת, וחותם ומעלה בערכאות". וכבר למדנו לעיל ט, יב, שמצוות ישוב הארץ שונה משאר המצוות, שגם בלא צורך גדול התירו בה שבות של אמירה לגוי לכתוב. אולם כתב במ"א שו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - מקח וממכר | כתיבת תגובה

ג – המוכר בערב שבת על מנת שהקניין יחול בשבת

לדעת מהר"י ברונא קכא, רע"א (מה"ק קנט), כתב סופר מו, ועוד, אסור לעשות מקח וממכר בערב שבת על מנת שהקניין יחול בשבת, שהואיל והמכר נגמר בשבת הוא בכלל איסור מקח וממכר בשבת. לעומתם, בשואל ומשיב (שתיתאי נ), מהר"ם שיק (או"ח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - מקח וממכר | כתיבת תגובה

ד – לגשת למכרז של גויים שמוכרע בשבת

מהר"ם שיק (או"ח קלא) התיר לגשת למכרז של גויים שמוכרע בשבת, שהרי זה כמלאכה שהתחילה בערב שבת ונמשכת בשבת. ובחלקת יעקב (א, סג) התיר גם מפני שהכרעת המכרז עדיין לא מסיימת את הקניין, כי צריך אח"כ לחתום. והובא בילקוט יוסף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - מקח וממכר | כתיבת תגובה