ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – מעשה בית דין, נישואין, תרומות ומעשרות וטבילה

א – איסור דין בשבת

אסור לבעל דין לסדר בשבת את טענותיו שיאמר לפני בית הדין. כ"כ במור וקציעה סי' שלט, ומחזיק ברכה, וכנה"ג הגה"ט. אבל מותר לבעלי הדין ולדיינים ללמוד בספרי הפוסקים דברים הקשורים לדין, שהוא לימוד תורה. וכמובא בילקוט יוסף ח"ה ע' פח.

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מעשה בית דין, נישואין, תרומות ומעשרות וטבילה | כתיבת תגובה

ב – אין מקדשין אשה

לדעת רש"י, רי"ף, רמב"ם ורא"ש, בכל אופן אין מקדשים אשה בשבת. אבל לדעת ר"ן עפ"י ר"ת, רק כשאין מדובר בקידושין של מצווה אסור, כגון שכבר יש לו אשה ובנים, אבל אם אין לו בנים או שאין לו אשה, מותר לקדש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מעשה בית דין, נישואין, תרומות ומעשרות וטבילה | כתיבת תגובה

ג – צביון השבת

אף שאמרו בביצה, לז, א, שהאיסור לדון ולקדש אשה וכו' הוא גזרה שמא יכתוב, נלענ"ד ששורש הגזרה מפני שאין עניינים אלו מתאימים לשביתת ומנוחת השבת. אלא שאם היה הדבר עומד אך ורק על 'עובדין דחול', לשם מצווה היה מותר, ורצו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מעשה בית דין, נישואין, תרומות ומעשרות וטבילה | כתיבת תגובה