ארכיון הקטגוריה: הלכה ח – התעמלות ואופניים

א – התעמלות

משנה שבת קמז, א: "סכין וממשמשין אבל לא מתעמלין ולא מתגרדין". רש"י: "סכין – שמן בשבת. וממשמשין – ביד על כל הגוף להנאה. אבל לא מתעמלין – לשפשף בכוח. ולא מתגרדין – במגררת… דהוי עובדין דחול". הרי שעיסוי להנאה מותר, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - התעמלות ואופניים | כתיבת תגובה

ב – דעת המקילים להתעמל כאשר המטרה אינה להזיע

לדעת שלטי גיבורים סב, ב, אות ב; מ"א שכח, מו; א"ר שכז, ג; באו"ה שכח, מב, 'כדי' – רש"י ורמב"ם חלוקים בדעתם. לדעת רש"י, התעמלות לצורך בריאותי ולא למטרת הנאה אסורה אפילו אם אינו מזיע. ולרמב"ם, רק כשהמטרה להזיע אסור. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - התעמלות ואופניים | כתיבת תגובה

ג – למעשה יש להחמיר

אולם למעשה נראה שיש להחמיר משלושה טעמים: האחד, שכך משמע מהרבה פוסקים שלא נחלקו רמב"ם ורש"י, וגם רמב"ם מודה שיש איסור הן בפיזיותרפיה והן בהתעמלות משום עובדין דחול. וכך משמע משו"ע שכתב הן כרש"י (שכז, ב), והן כרמב"ם (שכח, מב). … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - התעמלות ואופניים | כתיבת תגובה

ד – תרגילי פיזיותרפיה לחולה שצריך שיקום

עיין להלן כח, יג, לעניין פיזיותרפיה לחולה.

פורסם בקטגוריה הלכה ח - התעמלות ואופניים | כתיבת תגובה