ארכיון הקטגוריה: הלכה טז – היתרים להכין משבת לחול

א – פעולות קלות שנעשות כדרך שגרה

מצינו שמותר להחשיך על התחום כדי ללכת מעבר לתחום במוצ"ש, וזה גם כאשר הדבר ניכר לכל, כי אין איסור עצמי בהליכה מחוץ לתחום (שו"ע שו, א). וכן מותר לדבר על כך שיפגשו במוצאי שבת (שז, ז-ח). וצריך לומר שהליכה ודיבור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - היתרים להכין משבת לחול | כתיבת תגובה

ב – בגד חם לצורך מוצ"ש

היוצא בשבת מביתו ורוצה לקחת בגד חם לצורך מוצאי שבת. בשש"כ כח, פט, היקל וכתב שטוב שלא יאמר שהוא לוקח אותו בשביל הערב. ובארח"ש כב, קפ, הסתפק במקרה שברור שלא ישתמש בבגד בשבת, שהוא דומה למי שלוקח יין בשבת לצורך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - היתרים להכין משבת לחול | כתיבת תגובה

ג – למנוע הפסד ועירוי מים על בשר שלא נמלח

שבת קכג, ב; שו"ע שח, ד, מותר להכניס כלי שמלאכתו להיתר כדי להניחו במקום משומר שלא יגנב. ואף שברור שאין מתכוונים להשתמש בו בשבת, כתב בארח"ש כב, הערה ער, שההיתר מפני שאין זו הכנה אלא שמירה. וכן לעניין הצלה מדליקה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - היתרים להכין משבת לחול | כתיבת תגובה