ארכיון הקטגוריה: הלכה יח – מחיאת כף וריקוד

א – מחיאת כפיים וריקוד לספרדים בשבת חתן ושאר שבתות

בב"י שלט, ג, כתב את דברי המהרי"ק בשם רב האי גאון, שהתיר לרקוד ולמחוא כפיים בשמחת תורה לכבוד התורה. ואמנם משמע שבשאר דברים לא היקל, וכ"כ במ"ב שלט, ח, שאין בזה היתר לשמחת חתן. אמנם באול"צ ח"ב מג, ט, כתב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יח - מחיאת כף וריקוד | כתיבת תגובה

ב – שכירת נגנים גויים לשמחת נישואין בשבת

לדעת רבים מותר לומר לגוי לנגן בכלי שיר בשמחת נישואין שבליל שבת (ראבי"ה, שו"ע שלח, ב). והטעם, משום שאיסור הניגון בכלי שיר מדרבנן, ואמירה לגוי מדרבנן, והרי זה  'שבות דשבות' לצורך מצווה שהתירו חכמים (עיין לעיל ט, יא, 7). ונלענ"ד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יח - מחיאת כף וריקוד | כתיבת תגובה