ארכיון הקטגוריה: הלכה ב – כללי מוקצה

א – ביאור מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון

כלל מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, שלדעת רבי יהודה כל מה שאינו מוכן לשבת – מוקצה הוא, ולדעת רבי שמעון, גם אם לא הוכן, כל שאפשר שירצה להשתמש בו, אינו מוקצה, ורק מה שהוא מוקצה ממש מדעתו, הוא מוקצה. לכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כללי מוקצה | כתיבת תגובה

ב – ערוך השלחן שח, ו-ט

שח, ו: "ודבר ידוע שבכל מס' שבת נחלקו ר' יהודה ור"ש במוקצה ונולד, דר"י אוסר ור"ש מתיר, ואיפסקא הלכתא כר"ש. ולדעת הרי"ף והרמב"ם ורוב הפוסקים גם בנולד קיימא לן כר"ש, ולכן לא הזכיר הרמב"ם איסור נולד כלל בשבת. וכ"כ הטור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כללי מוקצה | כתיבת תגובה