ארכיון הקטגוריה: הלכה ו – המשך

א – בסיס לדבר האסור והמותר

שו"ע שי, ח: "כלי שיש עליו דבר האסור ודבר המותר, מותר לטלטלו… וכגון שדבר המותר חשוב מדבר האסור, אבל אם דבר האסור חשוב יותר מדבר המותר, בטל אצלו ואסור לטלטלו". והעירו על דבריו התוספת שבת יח, בית מאיר, לבושי שרד, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - המשך | כתיבת תגובה

ב – דלת

דלת של מקרר או ארון, שיש במדפים המחוברים אליה דברי מוקצה, כתב בשש"כ כ, עז; עט, שאין הדלת נעשית מוקצה, מפני חשיבותה של הדלת, שהיא מעיקר הארון, ואינה בטלה למוקצה שתלוי בה. אבל כתב שרצוי להוריד את המוקצה לפני שבת. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - המשך | כתיבת תגובה

ג – בסיס לכלי שמלאכתו לאיסור (הערה 5)

בסיס לכלי שמלאכתו לאיסור. יש מתירים, מפני שאינו מוקצה גמור (מנחת שבת פט, ב, בשם ישועות יעקב מצדד להקל). ויש אוסרים אלא שדין הבסיס כדין כלי שמלאכתו לאיסור (תהל"ד שח, א, ו-שי, ז; ערוה"ש שי, ט). ובפמ"ג שח, מ"ז ד, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - המשך | כתיבת תגובה