ארכיון הקטגוריה: הלכה ח – כלים שמשמשים להיתר ולאיסור

א – שהולכים אחר הרוב

כלי שמיועד למלאכת איסור ולמלאכת היתר נידון עפ"י רוב תשמישו. אם רוב תשמישו להיתר, וכן מחצה על מחצה, דינו ככלי שמלאכתו להיתר (מ"א שח, ט, בשם שלטי גיבורים, וכ"כ מ"ב שח, כ). ולכן שעון יד שיש בו מחשב מותר לטלטלו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - כלים שמשמשים להיתר ולאיסור | כתיבת תגובה

ב – פלאפון בשבת

לפי מה שלמדנו מהפמ"ג, מ"ב ושש"כ, שהולכים אחר רוב תשמישו, גם לגבי אלו שמשתמשים בו כשעון, כיוון שעיקר ורוב תשמישו לשיחות שאסורות בשבת, דינו ככלי שמלאכתו לאיסור. ואם כן, אדם שירצה להשתמש בפלאפון כשעון מעורר, אחר שיצלצל יהיה מותר לו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - כלים שמשמשים להיתר ולאיסור | כתיבת תגובה

ג – מפתח של מכונית

הוא כלי שמלאכתו לאיסור. ואם היה בתוך צרור מפתחות שיש בו גם מפתחות של דלתות, כיוון שרוב המפתחות נועדו להיתר, מותר לטלטל את הצרור. ועדיף לטלטל את כולו שזה טלטול מהצד מאשר לנסות להוציא את מפתח המוקצה (שש"כ כ, פ, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - כלים שמשמשים להיתר ולאיסור | כתיבת תגובה

ד – תפילין

לרמ"א שח, ד, התפילין הם כלי שמלאכתו להיתר. והקשו עליו הט"ז (שח, ג) ומ"א (שח, יא), שהרי אסור להניחם בשבת (שו"ע לא, א), ואם כן הם כלי שמלאכתו לאיסור. ויש שתרצו שהואיל ומותר להניחם שלא לשם מצווה אלא לשמירה, אין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - כלים שמשמשים להיתר ולאיסור | כתיבת תגובה

ה – עציץ

בשעה"צ שלו, לח, כתב, שהפמ"ג מפקפק קצת אם עציץ הוא מוקצה (משום שאסור להריח בו, וא"כ אין לעציץ שימוש בשבת והוא מוקצה). ובשביתת השבת קוצר ה', מביא מחלוקת אם העציץ מוקצה, ומסכם למעשה שבוודאי יש לאסור לטלטלו שלא לצורך גופו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - כלים שמשמשים להיתר ולאיסור | כתיבת תגובה