ארכיון הקטגוריה: הלכה י – מוקצה בבין השמשות משום איסור או מצווה

א – דברים שהיו מוקצים בין השמשות

שו"ע שי, ג, דבר שהוקצה בין השמשות, אסור כל היום. מ"ב שי, יט, דווקא בדברים שהם בידי שמים, כגון גרוגרות שנגמרים על ידי חום החמה, ואולי יהיה יום מעונן, ולא יהיו מוכנים לאכילה. אבל תמרים ששרה במים, אף שבתחילה אינם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - מוקצה בבין השמשות משום איסור או מצווה | כתיבת תגובה

ב – פירות ובשר שחיטה

פירות שהיו מחוברים בכניסת השבת הם מוקצה (שו"ע שכב, ג, מ"ב ז). ויש לשאול, איך התירו לבריא לאכול מבשר חי שנשחט עבור חולה (שיח, ב). ותירץ הבית יוסף: "דבמחובר דווקא שייך לומר מדלא לקטינהו אקצינהו לפי שכל אדם יכול ללקוט … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - מוקצה בבין השמשות משום איסור או מצווה | כתיבת תגובה

ג – בגדים רטובים בבין השמשות

כתב מ"ב שח, סג, אם היו טופח על מנת להטפיח בבין השמשות, אסורים כל השבת, שכן בין השמשות היו אסורים שמא יסחטם (רמ"א שא, מו). וכ"כ שש"כ כב, ג (אלא שבהערה כג, נשאר עליו בצ"ע). אלא שרבים שאלו עליו (מנחת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - מוקצה בבין השמשות משום איסור או מצווה | כתיבת תגובה