ארכיון הקטגוריה: הלכה יג – כלים שנשברו ובגדים שהתבלו

א – כפתור חדש

כפתור חדש הוא מוקצה. י"א שהוא כלי שמלאכתו לאיסור (קצוה"ש קט, בדה"ש ח), ויש אומרים שאולי הוא מוקצה מחמת גופו (מנחת שבת).

פורסם בקטגוריה הלכה יג - כלים שנשברו ובגדים שהתבלו | כתיבת תגובה

ב – כלים חד פעמיים וגביעי לבן שנתרוקנו

ארח"ש יט, קסא-קסב, גביע לבן וקופסת גבינה שנתרוקנו וכן כלים חד פעמיים שנתלכלכו באופן שרגילים לזורקם, לרשז"א הם מוקצה, ומפנים אותם כגרף של רעי (שש"כ כ, מב; כב, נג, ופרק ט סוף הערה יב. ובספר מאור השבת ח"ב מכתבי הגרשז"א … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - כלים שנשברו ובגדים שהתבלו | כתיבת תגובה