ארכיון הקטגוריה: הלכה טו – נטל מוקצה בהיתר או בטעות ודין קטן

א – הרמת ילד שיש בידו מוקצה

שבת קמא, ב: "משנה: נוטל אדם את בנו והאבן בידו". ובגמרא: "אמרי דבי רבי ינאי: בתינוק שיש לו גיעגועין על אביו. – אי הכי, מאי איריא אבן, אפילו דינר נמי! אלמה אמר רבא: לא שנו אלא אבן, אבל דינר – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - נטל מוקצה בהיתר או בטעות ודין קטן | כתיבת תגובה

ב – לאחוז תינוק ביד כשיש בידו דינר (הערה 16)

לדעת רש"י (קמב, א): "אפילו לאוחזו בידו והתינוק מהלך ברגליו אסר ליה רבא (כאשר יש בידו מטבע), דילמא נפיל ואתי לאתויי". ולרמב"ן מותר (הואיל ובאופן זה אין האב מטלטל את המטבע אפילו לא בעקיפין). והביאו בשו"ע שט, א, כדעת יש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - נטל מוקצה בהיתר או בטעות ודין קטן | כתיבת תגובה