ארכיון הקטגוריה: הלכה ח – קבלן גוי

א – הערה 10 – האם גוי שעושה בחינם נחשב כעושה בקבלנות

נוכרי שבא מעצמו והציע לעשות את מלאכת היהודי בחינם, הרי זה נחשב כעושה בקבלנות, שמן הסתם דעתו על הטובה שיקבל מהיהודי בפעם אחרת. וכ"כ הב"י רמז, ד; רמ"א שם; מ"ב רנב, כא. וגם כאשר הישראל ביקש מהנוכרי שיעשה עבורו את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - קבלן גוי | כתיבת תגובה

ב – חיוב מחאה כשעושה בחינם

אף שהשו"ע פסק שמותר לתת לנוכרי מלאכה בחינם, מ"מ כתב בשו"ע רנב, ב: "אם ראהו עושה מלאכתו בשבת, אם היה עושה בטובת הנאה צריך לומר לו שלא יעשה בשבת". שהואיל והוא רואהו, נראה כאילו ציווה עליו לעבוד בשבת. וכתב בבאו"ה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - קבלן גוי | כתיבת תגובה