ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – מקרים שמותר ליהנות בהם (שגגה בדרבנן ומתעסק)

א – שוגג בדרבנן

כתבתי שמותר בשבת, ואמנם דעת הפמ"ג שדין דרבנן ודאורייתא שווה, ובשניהם אסור בשבת, והביאו בבאו"ה שיח, א, 'המבשל'. אבל כתב בשם הגר"א וח"א (ט, יא), ששוגג בדרבנן מותר בשבת. ועיין בארח"ש כה, י.

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מקרים שמותר ליהנות בהם (שגגה בדרבנן ומתעסק) | כתיבת תגובה

ב – הנוטע בשוגג יעקור

מבואר בגיטין נג, ב, שבנוטע יש דין מיוחד, שלר' יהודה,  אם נטע בשוגג, במוצ"ש צריך לעקור (ובשאר המלאכות יכול ליהנות במוצ"ש). ולדעת ר' מאיר, אם נטע בשוגג יכול לקיים במוצ"ש, אבל אם נטע במזיד, צריך לעקור במוצ"ש (ובשאר מלאכות גם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מקרים שמותר ליהנות בהם (שגגה בדרבנן ומתעסק) | כתיבת תגובה