ארכיון הקטגוריה: הלכה ד – הנאה ממעשה שלא שינה את גוף הדבר

א – מעשה שבת במלאכת הוצאה

למדנו בעירובין מא, ב, שלדעת ת"ק אם הביאו פירות מחוץ לתחום, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל. ואם הוציאו את הפירות מחוץ לתחום והחזירום, אף במזיד יאכל. וכתבו תוס' ורא"ש שהלכה כת"ק. וכן נפסק בשו"ע תה, ט. ושאלו הראשונים, מדוע היקל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - הנאה ממעשה שלא שינה את גוף הדבר | כתיבת תגובה

ב – העברת מזון על ידי רכב צבאי מחוץ לתחום

האם מותר להעביר מזון ממקום למקום בשעת בדחק בעזרת רכב שנוסע בשבת בהיתר לאותו מקום, כגון: רכב צבאי היוצא לסיור ביטחוני ועובר דרך מוצבים? לדעת הרב רבינוביץ' בשו"ת מלומדי מלחמה סה, מותר, משום שבשעת הדחק יש לסמוך על הסברא שאין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - הנאה ממעשה שלא שינה את גוף הדבר | כתיבת תגובה

ג – הנאה מחפץ שנמצא על ידי שהדליקו אור באיסור ומצאוהו – אג"מ

אחר שהדליקו אור באיסור, אסור ליהנות ממנו ולמצוא חפץ לאורו. אבל אם עבר ומצא חפץ לאורו, כתב באג"מ או"ח ב, עא, שאין איסור ליהנות מהחפץ, מפני שבו עצמו לא נעשה איסור. (ואף ששם בתשובה עז כתב שאסור להיכנס לביכ"נ שנפתח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - הנאה ממעשה שלא שינה את גוף הדבר | כתיבת תגובה