ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – עבר ועשה דבר ששנוי במחלוקת הפוסקים

א – האם בכל ספק מקילים

לכאורה בכל מצב שיש בו ספק מקילים, שאיסור מעשה שבת הוא מדרבנן וספק דרבנן לקולא, וכפי שכתבו פמ"ג א"א י, ומ"ב שיח, ב. ובכלל זה גם כאשר יש ספק אם נעשה איסור, כגון שספק אם התבשיל כבר נתבשל בערב שבת. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - עבר ועשה דבר ששנוי במחלוקת הפוסקים | כתיבת תגובה

ב – מלאכה שנעשתה בבין השמשות

בפמ"ג רסא, א"א ה, ומ"ב רסא, ו, החמירו, ובזמן תוספת שבת הקילו, כמבואר בבאו"ה 'ואין מדליקין'. אלא שהוסיף בבאו"ה, שאם הוא ספק בהש"מ מותר ליהנות ממה שעשה. הרי שיוצא ממנו שאם עשה מלאכה עד צאה"כ, רשאי ליהנות ממנה, שכן לר' … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - עבר ועשה דבר ששנוי במחלוקת הפוסקים | כתיבת תגובה