ארכיון הקטגוריה: הלכה ז – הנאה במוצאי שבת ממלאכה שנעשתה בשבת

א – הנאה במוצ"ש ממעשים שחילונים עושים עבור הרבים בשבת

המבטל איסור בכוונה, הכל אסור עליו. ואם עשה זאת למען אחרים שאין דעתם נוחה מכך שביטל איסור בידיים, כתב הט"ז יו"ד צט, י, עפ"י יש"ש (חולין ז, נט), שאין עליהם איסור. ורעק"א הביא מהריב"ש צח, שגם עליהם יש איסור ליהנות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - הנאה במוצאי שבת ממלאכה שנעשתה בשבת | כתיבת תגובה

ב – גדר חילוני לעניין מזיד ושוגג

חילוני שיודע שהיום שבת, ואולי מלאכה זו אסורה, ועשאה, נחשב מזיד. וכפי שכתב בהצבא כהלכה לג, 12, שנראה שגדר מזיד לעניין מעשה שבת אינו כהגדרתו לעניין עונשין, אלא כל שאינו שוגג גמור נכלל במזיד. וכך כתבתי בהלכה ב', שחילוני שיודע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - הנאה במוצאי שבת ממלאכה שנעשתה בשבת | כתיבת תגובה

ג – קדירה שחילונים מבשלים בה בשבת אוכל כשר – האם צריכה הגעלה

למד המ"א שיח, א, מהרשב"א, שהמבשל בשבת במזיד, כשם שהתבשיל אסור עליו עולמית, כך גם אסור לו להשתמש בקדירה עד שיגעילנה. וכ"כ פמ"ג, ומ"ב שיח, ד. וכיוצא בזה נחלקו לעניין כלים שבישלו בהם בישולי גויים, שלרשב"א הכלים צריכים הגעלה, ולרא"ה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - הנאה במוצאי שבת ממלאכה שנעשתה בשבת | כתיבת תגובה

ד – משחק כדורגל ואירועים שונים שצולמו במזיד בשבת

כתב בארח"ש כה, סו, שאסור ליהנות לעולם מצילום של משחקי כדורגל ואירועים שונים שצולמו במזיד בשבת. ואפילו רש"ל שסובר שכאשר לא ניחא להו שיעשה איסור עבורם, מותר להם ליהנות ממה שעשה, כאן אולי יסכים לאסור, כי לולי שצילמו את האירוע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - הנאה במוצאי שבת ממלאכה שנעשתה בשבת | כתיבת תגובה