ארכיון הקטגוריה: הלכה א – כללי פיקוח נפש

א – הצלת חולה אינה נקראת חילול שבת

דברים נפלאים כתב רבי חיים עטר בפירוש אור החיים (שמות לא, יג): "עוד ירמוז באומרו את שבתותי לתת טעם למיעוט ('אך' שמחללים עבור חולה), למה אני אומר לך שתחלל שבת על החולה, אין זה קרוי חילול, אדרבה זה קרוי שמירת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי פיקוח נפש | כתיבת תגובה

ב – יולדת שמרגישה ביום שישי שלידתה תהיה בשבת

כשאפשר צריך לעשות בערב שבת דבר שימנע את הצורך לעשות מלאכה בשבת למען הצלת חיים. כך מבואר במ"ב שמד, יא. וכ"כ בחת"ס יו"ד שלח, סוד"ה 'גם מ"ש', והחפץ חיים במחנה ישראל פרק ז. ומקור גדול לזה מהאיסור להפליג שלא לצורך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי פיקוח נפש | כתיבת תגובה