ארכיון הקטגוריה: הלכה ו – הנסיעה לבית חולים

א – דרכי הנסיעה ברכב

עיין בשש"כ מ, סג-עג, שכתב על דרכי השינוי בנסיעה, והרחיב בפרטים שלא ניתן כמעט לבצעם כדי למעט באיסור. למשל, להשתדל שלא לעצור בלא הכרח, ולאותת ביד. ואף שטוב לפרט את דרגות האיסור, מ"מ לא הדגיש מספיק שכך נכון לנהוג לכתחילה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - הנסיעה לבית חולים | כתיבת תגובה

ב – הזמנת נהג גוי ואמבולנס עם נהג יהודי

כתב בנשמת אברהם רעח, ד, 20 ו-33, שעדיף להזמין נהג גוי, כי יש בזה פחות איסורים. ומותר לעשות זאת גם אם הכוונה שיחזיר אותו אח"כ. ויש להוסיף שצריך להבהיר לסובבים שבשעת הצורך מותר לנסוע עם נהג יהודי. וכתב בשש"כ מ, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - הנסיעה לבית חולים | כתיבת תגובה

ג – אמבולנס או רכב פרטי – לפי בחירת החולה

יש שדנו מה עדיף – להזמין אמבולנס או לנסוע ברכב פרטי. ויש צדדים לכאן ולכאן, שבהזמנת אמבולנס מוסיפים בנסיעה, ומנגד יש שם חובש מקצועי. מצד אחד, פעמים שהנהג רושם דברים מיותרים, ומאידך, הוא יכול לחזור מה שאין כן נהג פרטי. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - הנסיעה לבית חולים | כתיבת תגובה

ד – מה אפשר לקחת בנסיעה ואיך לטלטל אותו

חפצים חיונים לצורך היולדת, שיש בהם צורך הקשור לפיקוח נפש, מותר להוציאם כדרכם. למשל, מסמכים. ואם יש זמן, עדיף להוציאם בשינוי. חפצים חשובים אבל אינם הכרחיים לפיקוח נפש, כגון בגדים (שלא בעת לבישתם) או סידור ואוכל, מותר להוציא בשינוי ובכרמלית, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - הנסיעה לבית חולים | כתיבת תגובה

ה – האם אפשר לקחת דברי מוקצה

לגבי מוקצה כתבתי ככלל שאין לקחת, ואף שיש בזה צורך למוצאי שבת, והיה אפשר לומר שיקח אותו בשינוי, ויהיה שבות דשבות לצורך מצווה או במקום הפסד. אולם מנגד כיוון שהוא מוקצה הרי שיש בזה גם איסור הכנה משבת לחול, ולכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - הנסיעה לבית חולים | כתיבת תגובה

ו – מקורות להיתר כיבוי הרכב אחר ההגעה לבית חולים

בשש"כ מ, עב, היקל עפ"י רשז"א בשעת הצורך לכבות את הרכב, משום שהקילו באיסורי דרבנן כדי שלא יתרשלו בעתיד מלהציל, וכיבוי הפנסים אסור מדרבנן. ובכיבוי המנוע אין גם איסור דרבנן, משום שהוא רק מונע את היצירה החדשה של האש (הערות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - הנסיעה לבית חולים | כתיבת תגובה