ארכיון הקטגוריה: הלכה יא – קביעת ניתוח ומילה בימים הסמוכים לשבת

א – שאסור לקבוע תור לעקירת שן בינה ביום חמישי ושישי

על פי סברת הרי"ף, כמובא בב"י סימן רמח, א, שאסרו חכמים לצאת להפלגה ביום חמישי ושישי מפני שמבטל עצמו ממצוות עונג שבת, אסור לקבוע תור ביום חמישי ושישי לעקירת שן בינה, כי עד שיפסקו כאביו ויוכל לאכול כרגיל יעברו לפחות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - קביעת ניתוח ומילה בימים הסמוכים לשבת | כתיבת תגובה

ב – ניתוח דחוף שניתן לדחותו בימים ספורים

כתב בשו"ת בית אבי ג, פב (הובא בילקוט יוסף שכח, קלז), שלפעמים בגלל עיכוב הניתוח נוצרות תקלות, ולכן אין לדחות ניתוח דחוף שנקבע בשלושת הימים הסמוכים לשבת, למרות שלכאורה ניתן לדחותו בימים ספורים.

פורסם בקטגוריה הלכה יא - קביעת ניתוח ומילה בימים הסמוכים לשבת | כתיבת תגובה