ארכיון הקטגוריה: הלכה יד – שאלות שכיחות בצבא

א – החלפת שמירה עם חילוני בחוף מעורב

עיין בהצבא כהלכה פרק כז, שם כתב שאין להחליף תורנות שמירה על מקומות רחצה עם חייל חילוני, כאשר מסתבר שהחילוני לא ימנע מלהתבונן בנשים שאינן צנועות. ע"כ. ונלענ"ד שאצל חייל חילוני העבירה פחותה, מפני שהוא רגיל בכך ולבו גס בזה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - שאלות שכיחות בצבא | כתיבת תגובה

ב – הקדמת פעולה אסורה כדי למנוע איסור גדול יותר אח"כ

כתב בהצבא כהלכה כו, ט, (עמ' רסב), על גנרטור שפעולתו נצרכת מעת לעת להצלת חיים, וברור שאם לא יוסיפו בו עוד דלק יכבה ויצטרכו אח"כ להדליקו בשבת – שעדיף להקדים ולהוסיף לו דלק תוך כדי פעולתו (שלדעת הרא"ש איסורו מדרבנן, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - שאלות שכיחות בצבא | כתיבת תגובה

ג – ביסוד הדברים

וביסוד הדברים כתב הרב הרצוג שבעניין זה גדר פיקוח נפש מתרחב, שכן מצינו שאמרו חכמים במשנה עירובין (מד, ב): "כל היוצאים להציל חוזרים למקומם". ובגמרא שם מה, א: "אמר רב יהודה אמר רב: שחוזרין בכלי זיין למקומן". ומשמע שההיתר הוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - שאלות שכיחות בצבא, פעילות המשטרה בשבת | כתיבת תגובה