ארכיון הקטגוריה: הלכה א – כללי הלכות חולה

א – סכנת איבר

לדעת רוב הראשונים, אין מחללים שבת באיסור תורה על סכנת איבר, וכ"כ הרא"ש (ע"ז ב, י), והר"ן (שבת לט, ב), והרשב"א (ח"ג ערב), וכך משמע מהרמב"ם (ב"י שכח, יז), והטור. וכן נפסק בשו"ע שכח, יז. אמנם יש ראשונים שסוברים שגם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי הלכות חולה | כתיבת תגובה

ב – עוד על סכנת איבר

אמר רשז"א, שלצורך הצלת איבר, מותר לעשות מלאכה שאינה צריכה לגופה (שש"כ לג, יח). כתב בארח"ש כ, קיט, שבסכנת איבר, אפילו אינו נחשב כלל חולה, מותר לעשות לו איסורים דרבנן.

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי הלכות חולה | כתיבת תגובה