ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – חולה במקצת ומיחושים

א – שלושה שבותים

כתבתי שאין מקילים ב'שבות דשבות' לצורך מיחוש מטריד שאין בו צער. ובשעת הצורך אפשר יהיה להקל בשלושה שבותים, היינו לבקש מגוי לעשות דבר שאסור מדרבנן בשינוי. שכפי שלמדנו לעיל ט, יא, ט, לדעת הרדב"ז ד, קלא, ודעימיה, בשלושה שבותים גם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - חולה במקצת ומיחושים | כתיבת תגובה