ארכיון הקטגוריה: הלכה ו – דין תרופות שנוטלים ברצף

א – תרופות שרגילים לקחת בכל יום

כתב ר"ש קלוגר בספר החיים שכח, כה, שמותר לקחת תרופות שהתחילו לקחת לפני שבת, שהואיל וכבר בערב שבת יודעים שיצטרכו להן, יכינו אותן בערב שבת, ואין לחוש לשחיקת סממנים. שכן למדנו (שבת קמ, א; שו"ע שכא, יח), לעניין חלתית שהתחילו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם יש היתר ליטול תרופות בימינו, הלכה ו - דין תרופות שנוטלים ברצף | כתיבת תגובה

ב – נטילת ויטמינים

כתב בשו"ע שכח, לז, שמותר לבריא ליטול מאכל שרק חולים אוכלים לרפואתם. וכן הדין לגבי ויטמינים. אבל למ"א מג, ומ"ב קכ, אם הוא נוטלם לחזק מזגו ולרפואה – אפילו לבריא אסור. ובאג"מ או"ח ג, נד, ביסס את דעת השו"ע, שכך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם יש היתר ליטול תרופות בימינו, הלכה ו - דין תרופות שנוטלים ברצף | כתיבת תגובה