ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – השיתוף שנעשה על ידי מזון שתי סעודות

א – מזון שתי סעודות

לעירוב חצרות יש להניח פת דווקא (שו"ע שסו, א), וגם פת אורז ופת עדשים כשרות לכך, אבל לא פת דוחן (שם ח). וממילא ברור שגם לסוברים שמברכים על מצות 'מזונות' (פניני הלכה ברכות ו, ז), המצות כשרות ל'עירוב חצרות'. ולשיתוף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - השיתוף שנעשה על ידי מזון שתי סעודות | כתיבת תגובה

ב – דין האורחים בעירוב

אורחים אינם אוסרים את החצר בטלטול, ואפילו שהם מתארחים בבית שעומד לרשותם, והם גם אינם צריכים להשתתף בעירוב כדי לטלטל שם. גדר אורחים הוא כל שבאו לגור שם שלושים יום או פחות. ואם באו לגור שם יותר משלושים יום – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - השיתוף שנעשה על ידי מזון שתי סעודות | כתיבת תגובה

ג – דינים שתיקנו חכמים מפני דרכי שלום ומשום איבה

גיטין (נט, א): "מערבין בבית ישן מפני דרכי שלום", היינו מניחים את העירוב באותו הבית שבו היו רגילים להניחו. וכן מובא בשו"ע שסו, ג. ופירשו בגמרא (ס, ב), שאין זה מפני כבודו של בעל הבית, אלא משום חשדא. פירש רש"י, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - השיתוף שנעשה על ידי מזון שתי סעודות | כתיבת תגובה