ארכיון הקטגוריה: הלכה ו – ריבוע העולם וריבוע העיר

א – האם בשעת הצורך מותר לרבע שלא לריבוע העולם (הערה 6)

יש סוברים שרשאים בני העיר להחליט לאיזה צד יהיה הריבוע. וכן כתב רבנו יהונתן (עירובין טז, א, 'אם'): "הבא לרבעה – כלומר שהיתה עגולה או בית נכנס ובית יוצא והוצרך לרבעה, אנו נותנין לו עצה שירבענה ברבוע עולם, אע"פ שאם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - ריבוע העולם וריבוע העיר | כתיבת תגובה

ב – יחיד השובת בשדה רשאי לברור את כיוון הריבוע

השובת בשדה, תחום השבת שלו לפי כיוון ארבע אמותיו שברר לו. שכך למדנו לעניין טלטול (כא, ו, א) שהוא קובע את הכיוון של ד' אמותיו, וממילא כך הדין לתחום השבת שלו. ולכן, אדם שמניח עירוב תחומין מחוץ לעיר, רשאי לברור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - ריבוע העולם וריבוע העיר | כתיבת תגובה

ג – ריבוע העולם וריבוע העיר (הערה 7)

אמרו במשנה (עירובין נג, א): "ועושין אותה כמין טבלא מרובעת, כדי שיהא נשכר את הזוויות". כלומר, לפני שמודדים את תחום אלפיים האמות של העיר, יש לרבע אותה. ובגמרא שם (נה, א): "כיצד מעברין את הערים? ארוכה – כמות שהיא. עגולה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - ריבוע העולם וריבוע העיר | כתיבת תגובה