ארכיון הקטגוריה: הלכה ח – חיבורי ישובים

א – חיבורי ישובים וערים – הבלעת ריבועים

עירובין נב, ב, במשנה: "כיצד מעברין את הערים? בית נכנס בית יוצא, פגום נכנס פגום יוצא. היו שם גדודיות גבוהות וגשרים ונפשות שיש בהן בית דירה – מוציאין את המדה כנגדן, ועושין אותה כמין טבלא מרובעת כדי שיהא נשכר את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - חיבורי ישובים | כתיבת תגובה

ב – גדר עיר

עירובין נט, א: "עיר של יחיד ונעשית של רבים – מערבין את כולה. ושל רבים ונעשית של יחיד – אין מערבין את כולה, אלא אם כן עשה חוצה לה כעיר חדשה שביהודה, שיש בה חמשים דיורין, דברי רבי יהודה. רבי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - חיבורי ישובים | כתיבת תגובה

ג – האם מודדים שבעים אמה מהבית האחרון או מהריבוע

יש לברר, האם הבית השני צריך להיות בתוך שבעים אמה ושיריים של הבית הראשון דווקא, כציור א', או שיכול להיות בתוך שבעים אמה ושיריים של הריבוע החדש הכולל את הבית הראשון, כציור ב'. אמרו בירושלמי עירובין פ"ה ה"א: "מהו ליתן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - חיבורי ישובים | כתיבת תגובה