ספר פניני הלכה הלכות שבת

https://ph.yhb.org.il/%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94/%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%91%d7%aa/

שבת

פרק א – פתיחה

א – שבת מנוחה – השלמת הבריאה
ב – שבת וישראל
ג – יציאת מצרים לחירות והשבת
ד – סגולת ישראל והשבת
ה – ששת הימים ושבת
ו – ברכה וקדושה
ז – המן בשבת
ח – זכור ושמור
ט – זכור – יסודות האמונה
י – שמור – שביתה ממלאכת המשכן
יא – שקולה כנגד כל המצוות כי בה מתגלית האמונה
יב -החורבן בעוון חילול שבת
יג – הגאולה תלויה בשמירת שבת
יד – חומרת עוון חילול שבת
טו – המחלל שבת מפריש עצמו מישראל
טז – שבת שלום ואחדות

פרק ב – הכנות לשבת

א – ההכנות לשבת
ב – יום שישי
ג – קניית המאכלים לשבת
ד – כבוד השבת בבגדים
ה – כבוד השבת בהכנת הגוף והבית
ו – המצווה להשתתף בהכנות לשבת
ז – איסור קביעת סעודה בערב שבת
ח – איסור עשיית מלאכה בערב שבת
ט – מלאכות שמתחילות לפני שבת ונמשכות בשבת
י – הפלגה בספינה לטיול שיימשך ביום השבת
יא – הפלגה לצורך מצווה, והפלגה בספינה של יהודים
יב – נסיעה במטוס או רכבת בערב שבת

פרק ג – זמני השבת

א – זמני השבת
ב – מצוות תוספת שבת
ג – כיצד מקבלים תוספת שבת
ד – דין המקבל על עצמו שבת
ה – האם מותר להתפלל מנחה אחר קבלת תוספת שבת

פרק ד – הדלקת נרות שבת

א – מצוות הדלקת נרות שבת
ב – מקום ההדלקה ועל מי המצווה להדליק
ג – במה מדליקים וכמה נרות
ד – ברכת ההדלקה
ה – האם אפשר לצאת בתאורה חשמלית
ו – דין שתי משפחות שאוכלות יחד כיצד ידליקו
ז – דין נשוי ורווק השובת מחוץ לביתו
ח – המתגוררים בפנימיות וחולים

פרק ה – תורה ותפילה בשבת

א – לימוד תורה בשבת
ב – סדרי הלימוד בשבת
ג – שינה בשבת
ד – דרשת השבת
ה – נשים בלימוד תורה בשבת
ו – קריאת התורה בשבת
ז – הפטרה
ח – קריאה בתורה במנחה של שבת
ט – שניים מקרא ואחד תרגום
י – מנהגי שניים מקרא ואחד תרגום
יא – תפילות השבת
יב – ויכולו
יג – מגן אבות – מעין שבע
יד – 'קבלת שבת' ועוד הוספות בתפילות
טו – מנהג אמירת שבת שלום לרב

פרק ו – הלכות קידוש

א – זכור ושמור
ב – כיצד מקיימים מצוות זכור
ג – קידוש על היין
ד – היינות הכשרים לקידוש
ה – שיעור היין בכוס של ברכה
ו – דיני כוס של ברכה
ז – חלוקת היין לכל המסובים
ח – מנהגי הקידוש וכיסוי החלה
ט – איסור אכילה ושתייה לפני הקידוש
י – קידוש במקום סעודה

פרק ז – סעודות השבת ומלווה מלכה

א – מצוות סעודות שבת
ב – גדרי המצווה
ג – לחם משנה ובציעת הפת
ד – מעלת סעודת היום
ה – סעודה שלישית
ו – ברכת המזון
ז – משמעותה של סעודת 'מלווה מלכה'
ח – הלכות סעודת 'מלווה מלכה'

פרק ח -הבדלה ומוצאי שבת

א – יסוד ההבדלה
ב – סדר ההבדלה על הכוס
ג – מנהגי ההבדלה
ד – משקה מדינה
ה – בשמים
ו – נר
ז – עד מתי אפשר להבדיל
ח – איסור אכילה ועשיית מלאכה לפני הבדלה

פרק ט – כללי המלאכות

א – המצווה בתורה
ב – ל"ט מלאכות שהיו במשכן ותולדותיהן
ג – איסור חכמים לעשות מלאכות בשינוי ובשניים
ד – יסוד גזרות ותקנות חכמים בשבת
ה – דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא
ו – מלאכה שאינה צריכה לגופה
ז – מקלקל
ח – קיום
ט – גרמא
י – ילדים וגוים ובעלי חיים
יא – 'שבות דשבות' לצורך מצווה וצורך גדול
יב – 'שבות' לצורך מצווה גדולה ולצורך רבים

פרק י – בישול

א – הקדמה
ב – כללי הלכות בישול
ג – בישול אסור, חימום מאכל מבושל מותר
ד – חום שהיד סולדת בו
ה – בישול בתבשיל נוזלי ומנהג הספרדים
ו – מנהג תימנים ואשכנזים בתבשיל נוזלי
ז – כלי ראשון, שני ושלישי
ח – הכנת תה בשבת
ט – עירוי רותחים לכוס רטובה
י – האם גוש חם מבשל?
יא – בישול אחר אפיה וכדומה
יב – מגיס – ערבוב
יג – הוספת מים לתבשיל שעל הפלטה כדי שלא ישרף
יד – פתיחה לדין השהיית תבשיל בערב שבת
טו – ההיתר הראשון – כאשר התבשיל מבושל
טז – ההיתר השני – לכסות את האש
יז – השהייה בתנור חשמלי ובישול בשעון שבת
יח – הנחה בשבת – שלא יעשה פעולה שנראית כבישול
יט – החזרה בשבת
כ – דינים בהנחה והחזרה על פלטה
כא – האם מותר להחזיר תבשילים לתוך תנור אפיה
כב – כללי הטמנה
כג – הטמנה על פלטה וסיר לבישול איטי (קראק-פאט)
כד – מים מדוד חשמל
כה – דוד שמש

פרק יא – בורר

א – ארבע המלאכות הקשורות למלאכת 'בורר'
ב – דרך אכילה מותר ודרך מלאכה אסור
ג – שני מיני מאכלים מעורבים
ד – האיסור רק בתערובת
ה – איסור הוצאת פסולת מתוך אוכל
ו – לאלתר
ז – ביד ולא בכלי
ח – הסרת קליפות וגלעינים
ט – עצמות שבדגים ובבשר
י – הוצאת גרעיני אבטיח ופירות שנרקבו
יא – סינון משקים
יב – הפרדת מרק מחתיכות אוכל שבתוכו
יג – דינים נוספים בהפרדת נוזלים ממאכלים
יד – תיון ושקית תה
טו – הוצאת חרקים מאוכל ועוד דינים
טז – כלים, משחקים, סכו"ם וספרים
יז – מלאכת דש
יח – פיצוח אגוזים שקדים ובוטנים

פרק יב – הכנת מאכלים

א – מלאכת טוחן
ב – חיתוך ירקות ומיעוך בננה ואבוקדו
ג – מלאכת לש
ד – מותר להכין עיסה רכה בשינוי
ה – אם מותר לעשות עיסה עבה בשינוי
ו – דברים שמותר לערבבם כדרכם או בשינוי
ז – דינים שונים
ח – סחיטת פירות
ט – איסור כבישה ומליחה במאכלים
י – צביעה במאכלים
יא – כתיבה, בניין ומירוח במאכלים
יב – ריסוק קרח למים והפיכת קרוש לנוזלי ולהיפך

פרק יג – מלאכות הבגד

א – פתיחה
ב – המלאכות שבבגד
ג – הלכות ליבון – כיבוס
ד – השריית בגדים בנוזלים
ה – ניקוי שולחן וכלים שבכיור
ו – בגדי עור ונעליים והסרת בוץ
ז – מפות ובגדים מניילון, פלסטיק ומחוטי פוליאסטר
ח – הסרת כתמים ואבק בשבת
ט – קיפול הטלית בשבת ועוד דינים
י – תופר
יא – קורע
יב – טיטולים ופלסטרים ודבקיות
יג – קושר ומתיר
יד – קשרים אסורים
טו – קשרי עניבה וקשר יחיד
טז – דינים שונים

פרק יד – הטיפול בגוף

א – מלאכת גוזז
ב – גוזז וחובל באדם
ג – סירוק שיער וסידור צמות
ד – איפור הפנים
ה – סיכת שמנים ובשמים ומריחת קרמים ומשחות
ו – סבון נוזלי וקשה ושימוש במגבונים
ז – צחצוח שיניים ומשחת שיניים
ח – רחצה בשבת
ט – שחייה וטבילה בשבת

פרק טו – בונה סותר בבית וכלים

א – כללי בונה וסותר ומכה בפטיש
ב – מלאכת בונה בקרקע וסייגים לזה
ג – חיבור דברים לבית ולקרקע
ד – מלאכת אוהל מהתורה ומדברי חכמים
ה – מדיני אוהל
ו – האסור והמותר בכלים
ז – איזו הרכבה ופירוק מותרים בכלים
ח – כלים שהתקלקלו אימתי מותר לתקנם
ט – ניקוי רצפה ותיקונים בבית
י – מחתך
יא – פתיחת קופסאות שימורים
יב – פתיחת שקיות חלב וסוכר
יג – פתיחת בקבוקים
יד – פתיחת פחיות והפרדת גביעים

פרק טז – מבעיר ומכבה

א – מלאכת הבערה
ב – פרטי הלכות הבערה
ג – גזירת חכמים שלא לקרוא לאור הנר
ד – דינים הקשורים לנר שבת
ה – מלאכת מכבה וביאור 'מלאכה שאינה צריכה לגופה'
ו – דין שריפה המכלה ממון
ז – כיבוי אש במקום פיקוח נפש
ח – כיבוי למניעת נזקי גוף מרבים

פרק יז – חשמל ומכשיריו

א – איסור הדלקת נורות ומכונות חשמליות מהתורה
ב – איסור חשמל מהתורה או מחכמים
(כטלפון ורמקול)" href="https://ph.yhb.org.il/01-17-03/">ג – מכשירים חשמליים שמשמיעים קול (כטלפון ורמקול)
ד – מעליות
ה – שימוש בחשמל המיוצר בשבת
ו – שעון שבת והרחקת זמן פעולתו
ז – כפתור ויסות לתרמוסטט
ח – פתיחת מקרר ותנור חשמלי וכניסה לחדר עם מזגן
ט – מקרר ששכחו לנתק את הנורה שבו
י – מדיח כלים
יא – דלתות חשמליות
יב – חדרים שבכניסה אליהם נדלק אור
יג – שימוש באינטרקום, מסך ופעמון בכניסה לבניין
יד – פעילות חיישנים ברשות הרבים ובבית
טו – מערכות אזעקה בשבת
טז – כיבוי אזעקה שהופעלה בשבת
יז – שעון מעורר ושעון אלקטרוני ואלבום דיגיטאלי
יח – פתרונות גרמא של מכונים שונים

פרק יח – כותב מוחק וצובע

א – כתיבה ומחיקה
ב – גדרי האיסור וההיתרים לצורך פיקוח נפש
ג – מחיקה וכתיבה שנעשים דרך אגב
ד – כתיבה דרך ארעי ומשחקי אותיות ופאזל
ה – מלאכת צובע
ו – מלאכת מפשיט, מעבד, ממחק ומשרטט

פרק יט – מלאכות שבצומח

א – חורש
ב – גרירת חפצים והסעת עגלה
ג – זורע
ד – השקיה
ה – שימוש בכיור שמימיו נשפכים בחצר
ו – קוצר
ז – איסור שימוש באילן
ח – דינים נוספים
ט – ענפים ופרחים שבאגרטל
י – עציץ
יא – מעמר

פרק כ – בעלי חיים

א – שביתת בעלי חיים
ב – במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה
ג – האכלת בהמות וחיות
ד – חליבה בשבת
ה- טלטול חיות מחמד ובעלי חיים חולים
ו – מלאכת צידה
ז – צידה ללא כוונה
ח – שוחט
ט – חובל
י – הריגת וצידת נחשים, עקרבים, חרקים ויתושים

פרק כא – הלכות הוצאה

א – מלאכת הוצאה
ב – רשות היחיד ורשות הרבים
ג – מקום פטור וכרמלית
ד – טעם איסור טלטול ד' אמות ב'רשות הרבים'
ה – איסור טלטול מהתורה ומדברי חכמים
ו – טלטול פחות פחות מד' אמות ברשות הרבים
ז – ההיתר לטלטל למקום פטור
ח – רשות הרבים מן התורה
ט – הלכה למעשה
י – לבישת בגד אינה נחשבת הוצאה
יא – מהם הדברים הטפלים לבגד ודין כפתורי רזרבה
יב – תשמישי הגוף – משקפיים ותחבושת
יג – מקל הליכה וכלב נחייה וכסא גלגלים
יד – תכשיטים
טו – שעון, מפתח, תעודת זהות ותרופות

פרק כב – צביון השבת

א – המצווה לשמור על צביון השבת כיום מנוחה
ב- מקח וממכר
ג – קבלת מוצרים מחנות ומסעדה
ד – הלוואה השאלה ומתנה
ה – מעשה בית דין, נישואין, תרומות ומעשרות
ו – טבילה ומדידה בשבת
ז – הליכה בנחת, ריצה וקפיצה
ח – התעמלות ואופניים
ט – הליכה לצורך חול
י – דיבור בענייני מלאכה וחשבונות
יא – הליכה ודיבור לצורך מצווה
יב – המותר והאסור בקריאה
יג – משחקים בשבת
יד – שכר שבת
טו – הכנה משבת לחול וסידור הבית והשולחן
טז – היתרים להכין משבת לחול
יז – ניגון בכלי זמר והשמעת קול
יח – מחיאת כף וריקוד
יט – מוזיקה וסרטים ממכשירים אלקטרוניים

פרק כג – מוקצה

א – יסוד האיסור
ב – כללי מוקצה
ג – מוקצה מחמת גופו
ד – מוקצה מחמת חסרון כיס
ה – בסיס לדבר האסור – נעשה על ידי פעולה מודעת
ו – בסיס לדבר האסור – נעשה על ידי פעולה מודעת – המשך
ז – כלים שמלאכתם לאיסור
ח – כלים שמשמשים להיתר ואיסור
ט – כלים שמלאכתם להיתר ומאכלים וספרים
י – מוקצה בבין השמשות משום איסור או מצווה
יא – איסור לבטל כלי מהיכנו
יב – היתר סילוק דברים מטונפים – גרף של רעי
יג – כלים שנשברו ובגדים שהתבלו
יד – ההיתר לטלטל מוקצה מהצד ובגופו
טו – נטל מוקצה בהיתר או בטעות ודין קטן

פרק כד – דיני קטן

א – מצוות חינוך
ב – החינוך למצוות לא תעשה
ג – על מי חובת החינוך והמחאה
ד – איסור הדלקת אור וכיבויו על ידי קטן
ה – היתרים לשעת הדחק
ו – קטן כחולה
ז – משחקים מותרים ואסורים בשבת
ח – משחקים נוספים ומשחקים בחצר
ט – משחקי כדור וריצה
י – אופניים קורקינט וסקטים

פרק כה – מלאכת גוי

א – איסור אמירה לנכרי
ב – מותר ליהנות ממלאכה שעשה הגוי עבור עצמו
ג – כיצד מותר להיעזר במלאכת גוי שנעשית עבור יהודי
ד – לצורך מצווה וצורך גדול
(מזגן)" href="https://ph.yhb.org.il/01-25-05/">ה – היתר מלאכת גוי עבור חולה ועבור מצטער (מזגן)
ו – שכיר, אריס ושוכר בשדה ובמפעל
ז – מראית עין והכשלת ישראל
ח – קבלן גוי
ט – שותפות מניות ובנק

פרק כו – מעשה שבת ולפני עיוור

א – כללי איסור הנאה ממעשה שבת
ב – איסור הנאה ממלאכה שנעשתה בשבת
(שגגה בדרבנן ומתעסק)" href="https://ph.yhb.org.il/01-26-03/">ג – מקרים שמותר ליהנות בהם (שגגה בדרבנן ומתעסק)
ד – הנאה ממעשה שלא שינה את גוף הדבר
ה – עבר ועשה דבר ששנוי במחלוקת הפוסקים
ו – הפסקת חשמל
ז – הנאה במוצאי שבת ממלאכה שנעשתה בשבת
ח – דינים בצאת השבת
(לפני עיוור)" href="https://ph.yhb.org.il/01-26-09/">ט – בין דתיים לחילוניים (לפני עיוור)
י – מכשירים ואתרים שפועלים בשבת

פרק כז – פיקוח נפש וחולה

א – כללי פיקוח נפש
ב – כיצד קובעים אם המצב מסוכן
ג – על מי מחללים שבת כדי להצילו
ד – האם טוב להיעזר בגוי או קטן כדי למעט באיסור
ה – האם ראוי להשתדל לשנות כדי למעט באיסור
ו – הנסיעה לבית חולים
ז – בחירת בית החולים ורופא לנסוע אליו
ח – נסיעה של מלווי חולים ויולדת לבית חולים
ט – האם מותר לאמבולנס, לחולה ולמלווים לחזור למקומם
י – נסיעת רופאים ואחיות לתורנות בשבת וחזרתם לביתם
יא – קביעת ניתוח ומילה בימים הסמוכים לשבת
יב – מלחמה בשבת
יג – מצב מלחמה ומצב שיגרה בצבא וסמכות המפקד
יד – שאלות שכיחות בצבא
טו – האם אנשים צריכים לוותר כדי למעט באיסור
טז – פעילות משטרה בשבת
יז – טלפונים ניידים ונשק לצורך רפואה וביטחון

פרק כח – חולה שאינו מסוכן

א – כללי הלכות חולה
ב – חולה רגיל
ג – חולה במקצת ומיחושים
ד – גזירת תרופות – שחיקת סממנים
ה – תרופות בימינו
ו – דין תרופות שנוטלים ברצף
ז – זריקה, עירוי והנקה
ח – משחה וקומפרסים
ט – פלסטר, תחבושות וטיפול בפצעים
י – פתיחת אריזות של תרופות
יא – מדידות רפואיות ומד חום
יב – פעולות מותרות
יג – פיזיותרפיה, עיסוי ודיקור
יד – האם מותר ללכת לרופא חילוני

פרק כט – עירובין

א – כיצד מתקנים רשות הרבים
ב – צורת הפתח
ג – החוט צריך להיות מתוח מעל העמוד ועמודי חשמל
ד – גדרות, פרצות ותל המתלקט
ה – השיתוף שנעשה על ידי מזון שתי סעודות
ו – סדר הנחת ה'עירוב' וברכתו
ז – ה'עירוב' במקום שגרים בו מחללי שבת
ח – עירוב שנפל בשבת

פרק ל – תחומי שבת

א – כללי מצוות תחומין
ב – ריבוע התחום
ג – תחום שבת יחודי לכל אדם
ד – השובת בתוך העיר והשובת מחוצה לה
ה – צורת המדידה בזמן חז"ל וכיום
ו – ריבוע העולם וריבוע העיר
ז – אימתי אין מרבעים
ח – חיבורי ישובים
ט – הבלעת ריבועים
י – דין הערים הגדולות
יא – היוצא מתחום שבת ודברים הבאים מחוץ לתחום
יב – עירוב תחומין
יג – סדר הנחת 'עירוב תחומין' וברכתו
יד – הנחת עירוב על תנאי לכל תושבי המקום

סגור לתגובות.