ספר פניני הלכה הלכות בענייני העם והארץ

https://ph.yhb.org.il/%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94/06-2/
לקריאת העם והארץ פרק א

פניני הלכה העם והארץ פרק א
מעלת הארץ

פניני הלכה העם והארץ פרק ב
קודש וחול בישוב הארץ

פניני הלכה העם והארץ פרק ג
מצוות ישוב הארץ

פניני הלכה העם והארץ פרק ד
מהלכות צבא ומלחמה

פניני הלכה העם והארץ פרק ה
שמירת הארץ

פניני הלכה העם והארץ פרק ו
מהלכות מדינה

פניני הלכה העם והארץ פרק ז
ערבות הדדית

פניני הלכה העם והארץ פרק ח
עבודה עברית

פניני הלכה העם והארץ פרק ט
זכר למקדש

פניני הלכה העם והארץ פרק י
הלכות גרים

פניני הלכה העם והארץ
פתח הדבר

סגור לתגובות.