ספר פניני הלכה ליקוטים א

https://ph.yhb.org.il/%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94/07-2/

פניני הלכה ליקוטים א פרק א
הלכות תלמוד תורה

פניני הלכה ליקוטים א פרק ב
החינוך לתורה

פניני הלכה ליקוטים א פרק ג
הלכות ספר תורה

פניני הלכה ליקוטים א פרק ד
הלכות קריאת התורה

פניני הלכה ליקוטים א פרק ה
כבוד ספר תורה ושמות קדושים

פניני הלכה ליקוטים א פרק ו
הלכות בית כנסת

פניני הלכה ליקוטים א פרק ז
הלכות כיפה

פניני הלכה ליקוטים א פרק ח
מהלכות ציצית

פניני הלכה ליקוטים א פרק ט
תפילין

פניני הלכה ליקוטים א פרק י
מהלכות מזוזה

פניני הלכה ליקוטים א פרק יא
הלכות כהנים

פניני הלכה ליקוטים א פרק יב
תרומות ומעשרות

פניני הלכה ליקוטים א פרק יג
מתנות מן החי

סגור לתגובות.