ספר פניני הלכה הלכות מועדים

https://ph.yhb.org.il/%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94/12-2/

פניני הלכה מועדים פרק א
פתיחה למועדים

פניני הלכה מועדים פרק ב
דיני עשה ביום טוב

פניני הלכה מועדים פרק ג
כללי המלאכות

פניני הלכה מועדים פרק ד
מלאכות המאכלים

פניני הלכה מועדים פרק ה
הבערה כיבוי וחשמל

פניני הלכה מועדים פרק ו
הוצאה ומוקצה

פניני הלכה מועדים פרק ז
מדיני יום טוב

פניני הלכה מועדים פרק ח
עירוב תבשילין

פניני הלכה מועדים פרק ט
יום טוב שני של גלויות

פניני הלכה מועדים פרק י
מצוות חול המועד

פניני הלכה מועדים פרק יא
מלאכת חול המועד

פניני הלכה מועדים פרק יב
היתרי עבודה במועד

פניני הלכה מועדים פרק יג
חג השבועות

סגור לתגובות.