ספר פניני הלכה הלכות סוכות

https://ph.yhb.org.il/%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94/13-2/

פניני הלכה סוכות פרק א
חג הסוכות

פניני הלכה סוכות פרק ב
הלכות סוכה

פניני הלכה סוכות פרק ג
ישיבה בסוכה

פניני הלכה סוכות פרק ד
ארבעת המינים

פניני הלכה סוכות פרק ה
נטילת לולב

פניני הלכה סוכות פרק ו
הושענא רבה

פניני הלכה סוכות פרק ז
שמיני עצרת

פניני הלכה סוכות פרק ח
הַקְהֵל

סגור לתגובות.