ספר פניני הלכה הלכות ימים נוראים

https://ph.yhb.org.il/%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94/15-2/

פניני הלכה ימים נוראים פרק א
הדין השכר והעונש

פניני הלכה ימים נוראים פרק ב
סליחות ותפילות

פניני הלכה ימים נוראים פרק ג
ראש השנה

פניני הלכה ימים נוראים פרק ד
מצוות השופר

פניני הלכה ימים נוראים פרק ה
עשרת ימי תשובה

פניני הלכה ימים נוראים פרק ו
יום הכיפורים

פניני הלכה ימים נוראים פרק ז
הלכות יום הכיפורים

פניני הלכה ימים נוראים פרק ח
דיני התענית

פניני הלכה ימים נוראים פרק ט
שאר עינויים

פניני הלכה ימים נוראים פרק י
עבודת יום הכיפורים

סגור לתגובות.