ספר פניני הלכה הלכות שביעית ויובל

https://ph.yhb.org.il/%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94/16-2/

פניני הלכה שביעית ויובל פרק א
מצוות השביעית

פניני הלכה שביעית ויובל פרק ב
מצוות השביתה

פניני הלכה שביעית ויובל פרק ג
שמיטת הפירות

פניני הלכה שביעית ויובל פרק ד
פירות השביעית

פניני הלכה שביעית ויובל פרק ה
הזמן המקום והאדם

פניני הלכה שביעית ויובל פרק ו
שמיטת כספים

פניני הלכה שביעית ויובל פרק ז
היתר המכירה

פניני הלכה שביעית ויובל פרק ח
אוצר בית דין

פניני הלכה שביעית ויובל פרק ט
קניית פירות בשביעית

פניני הלכה שביעית ויובל פרק י
מצוות היובל

פניני הלכה שביעית ויובל פרק יא
חזון השביעית

סגור לתגובות.