ארכיון הקטגוריה: י – הלכות גרים

א – היחס לגר

הלכות גרים הן מההלכות המופלאות שבתורה. שלא כמו בעלי תורת הגזע, הסוברים שאין לאדם אפשרות לשנות את עמו וזהותו, מהלכות גרים למדנו שכל גוי שרוצה באמת ובתמים להצטרף לעם ישראל, יכול לעשות כן. אמרו חכמים שהמתגייר מגלה בעת הגיור ששורש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות גרים | כתיבת תגובה

ב – גיור כיצד

כשיבוא הגוי להתגייר, צריך הרב לומר לו: למה לך להתגייר ולהצטרף לאומה הדוויה שלנו? וכי אינך יודע את סבלו הגדול של עם ישראל בעולם הזה? וכי אינך יודע כמה הגויים מנסים לרודפנו ולהשמידנו? לא מזמן נתחוללה השואה הנוראה, ולפני כן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות גרים | כתיבת תגובה

ג – יסוד הגיור – קבלת המצוות

יסוד הגיור הוא שהגר יקבל על עצמו את התורה והמצוות, מפני שתורת ישראל מבטאת את האופי הלאומי של עם ישראל, שרוח התורה ורוח העם מאוחדות הן. וכשם שבמעמד הר סיני בני ישראל קבלו את המצוות ואמרו "נעשה ונשמע", ובכך נכנסו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות גרים | כתיבת תגובה

ד – גרים לשם נישואין, כבוד או ממון

אמרו חכמים שאם הנוכרי בא להתגייר כדי להינשא ליהודייה, או כדי לזכות לכבוד או ממון, אין מקבלים אותו. מפני שאף אם הוא מצהיר על רצונו לקיים מצוות, מסתבר שאין כוונתו טהורה, ויש לחשוש שכאשר יתקל בקשיים – יזנח את התורה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות גרים | כתיבת תגובה

ה – שאלת הגיור בנישואי תערובת וזרע ישראל

בדורות האחרונים, בעקבות הצרות, המלחמות והחולשה הרוחנית, המסגרות הדתיות והלאומיות נפרצו, ורבים מבני עמנו התחתנו עם גויים, והתעוררה שאלה קשה, מה לעשות במקרה שזוג מעורב, אחד מהם יהודי והאחר גוי, בא לפני בית הדין – והגוי רוצה להתגייר. מצד אחד, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות גרים | כתיבת תגובה

ו – שיטות שמאי והלל

ישנם מקרים מובהקים שבהם ברור שהגר מתכוון בכל מלוא הרצינות לקיים את המצוות, ובית הדין מקבלו בלא פקפוק. ויש מקרים שבהם ברור שאינו מתכוון לקיים מצוות, ובית הדין דוחה אותו בלא ספק. אולם ברוב המקרים יש ספק, וההחלטה נתונה להערכת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות גרים | כתיבת תגובה

ז – הגיור למעשה בעבר ובימינו

לפי מה שלמדנו, שני בירורים צריך בית-הדין לברר לפני שהוא מסכים לגייר את המבקש להתגייר: הראשון – מה מניע אותו להתגייר. אם כדי לקבל טובות הנאה שונות, כגון שיפור ברמת החיים, אין לקבלו. אם כדי להצטרף לחזון הגדול של עם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות גרים | כתיבת תגובה

ח – משך תהליך הגיור

בעבר תהליך הגיור היה קצר, והיה יכול להסתיים תוך ימים ספורים, שכן למדנו שלפני הגיור צריך ללמד את הגר רק מקצת מצוות חמורות ומקצת מצוות קלות, שאם היו מלמדים אותו בבת אחת את הכל, גם אם כוונתו לשם שמיים היה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות גרים | כתיבת תגובה

ט – גיור קטנים

הורים שרוצים שילדיהם יתגיירו, יכולים לגיירם בבית דין על ידי מילה וטבילה. ולכאורה קשה, הרי אין לקטן דעה בוגרת כדי להחליט להיות יהודי ולשמור תורה ומצוות!? אלא שהואיל ואנו יודעים שזכות היא להיות יהודי, בית-הדין יכול לגיירו (שו"ע יו"ד רסח, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות גרים | כתיבת תגובה