ארכיון הקטגוריה: ז – הלכות כיפה

א – יסוד ההלכה

בתלמוד במסכת קידושין (לא, א) מסופר על רב הונא בריה דרב יהושע, שלא היה הולך ארבע אמות בגילוי הראש. משום שאמר: שכינה למעלה מראשי ואיך אלך בראש מגולה. הכיפה כאילו תוחמת את גבולו של האדם, ומזכירה לו שיש מי שהוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - הלכות כיפה | כתיבת תגובה

ב – האם מותר שלא לחבוש כיפה לצורך העבודה?

בספר 'אגרות-משה' לרב משה פיינשטיין (אג"מ או"ח ד, ב) מובאת שאלה מעניינת בדיני חבישת הכיפה. יהודי שהתגורר בגלות אמריקה חיפש עבודה, ולא מצא אלא במקום שבעלי המשרד תובעים ממנו לשבת במשך העבודה בגילוי ראש, ואם יתעקש לחבוש כיפה, לא יקבלוהו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - הלכות כיפה | כתיבת תגובה

ג – שיעור הכיפה

שאלה חשובה, האם ישנו שיעור מסוים לגודלה של הכיפה. רבי שלמה קלוגר, שהיה אחד מגדולי הפוסקים לפני כמאה וחמישים שנה, כתב שלגלות לגמרי את הראש אסור מן הדין, ואפילו פחות מד' אמות אסור ללכת בראש מגולה לגמרי. ומנהג החסידות שהתפשט … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - הלכות כיפה | 2 תגובות

ד – כיפה בברכות ותפילות

לעיתים רואים אנשים שאינם מקפידים לחבוש כיפה, אולם כשהם נכנסים לבית כנסת, או כשהם מצטטים פסוקים, או מברכים ברכות, הם רגילים לכסות את ראשם. השאלה: האם יש הגיון בכך שאנשים שאינם מקפידים לחבוש כיפה, יכסו את ראשם בבית כנסת? תשובה: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - הלכות כיפה | כתיבת תגובה