ארכיון הקטגוריה: י"ג – הלכות ניתוחי מתים

א – בעיית ניתוחי המתים

אחת מהשאלות ההלכתיות הקשות, היא שאלת ניתוחי המתים. במשך מאתיים השנים האחרונות, מקצוע הרפואה דורש ביצוע ניתוחים במתים. כאשר המטרה הראשונה היא לימוד אנטומיה, היינו הבנת מבנה גוף-האדם. לשם כך בוצעו ניתוחים רבים, שבהם בותרו הגופות לגורמים, כדי לעמוד על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הלכות ניתוחי מתים | כתיבת תגובה

ב – להצלת חולה

למדנו שעל פי התורה, ישנו איסור לנתח מת, משום שיש בזה ביזיון למת, עיכוב הקבורה, ועוד כמה איסורים. עתה נברר מה הדין במקרה של פיקוח-נפש. למשל, מה יהיה הדין במקרה ששני חולים חלו באותה מחלה, וכוחו של אחד לא עמד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הלכות ניתוחי מתים | כתיבת תגובה

ג – ניתוחי מתים לצורך חולים שאינם לפנינו

עם התפתחות הרפואה, וגילוי תרופות חדשות, התעוררה שאלה, האם מותר לנתח חולים שמתו ממחלות קשות, כגון סרטן, איידס, מחלות לב וכדומה, כדי למצוא דרכים לריפוי אותן מחלות. למשל, לעיתים מנסים תרופה חדשה כנגד סרטן, ולבסוף החולה נפטר, ורוצים לבדוק כיצד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הלכות ניתוחי מתים | כתיבת תגובה

ד – ניתוחי מתים לצורך חולים שיופיעו בעתיד

למדנו שלמרות שיש איסור מן התורה לנתח מתים, אם הניתוח נעשה כדי לגלות דרכי הצלה לחולים מסוכנים שסובלים מאותה מחלה, מותר הדבר, משום פיקוח-נפש. היינו הצלת חייהם של חולים מסוכנים, דוחה את האיסור לנתח מת. כל זה בתנאי שעל-ידי הניתוח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הלכות ניתוחי מתים | כתיבת תגובה

ה – ניתוחי מתים לחקר אנטומיה ופתולוגיה

במאתיים השנים האחרונות, מדע הרפואה התפתח במידה רבה על-ידי ניתוחי מתים. על-ידי הניתוחים התפתח מקצוע האנטומיה, היינו הכרת גוף-האדם על כל איבריו, עורקיו וגידיו. ניתוח מתים שהיו חולים פיתח את מקצוע הפתולוגיה, היינו חקר המחלות. וגם ענף הכירורגיה – הניתוחים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הלכות ניתוחי מתים | כתיבת תגובה

ו – עוד בעניין זה

בכל העולם המערבי נהגו במשך עשרות שנים לנתח כמחצית מן החולים שנפטרו בבתי-החולים, וזאת בטענה שהניתוחים הללו מתבצעים לצורך הצלת נפשות, שעל ידם בודקים האם הרופאים צדקו באבחנתם. וכן יתכן שבאחד הניתוחים יתגלה דבר חדש שעל ידו יוכלו להציל חיי-אדם. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הלכות ניתוחי מתים | כתיבת תגובה

ז – מעמד בני המשפחה

אחת מהשאלות המרכזיות בעניין ניתוח מתים, היא, מה מעמדם של בני המשפחה. מצד אחד – ברור שאין לקרובי המשפחה בעלות על גופת קרובם, ולכן אין להם רשות למכור או לתרום את גופתו למדע. ואם קרובי המשפחה מבזים את גופתו, מוטלת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הלכות ניתוחי מתים | כתיבת תגובה

ח – תרומת גוף למדע

שאלה: בדורות האחרונים, עם התפתחות מדע הרפואה, ישנם אנשים שתורמים את גופם למדע, כדי שיוכלו ללמוד על גופם אנטומיה ופתולוגיה. האם על פי ההלכה ראוי לתרום את הגוף למדע? תשובה: על פי ההלכה יש מצווה לכבד את גופת המת, ולקוברה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הלכות ניתוחי מתים | כתיבת תגובה

ט – ניתוח מת לצורך הפללת רוצח והתרת עגונה

שאלה: לעיתים כשאדם נרצח, המשטרה דורשת לנתח את גופתו כדי שעל-ידי כך יוכלו למצוא את רוצחו, להפלילו ולהענישו. האם במקרה כזה ניתן להקל ולבצע נתיחה? השיב על כך הרב קלאצקין מלובלין בספרו 'אמרי-שפר' (סי' פב) שכדי למצוא את הרוצח ולהענישו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הלכות ניתוחי מתים | כתיבת תגובה

י – ניתוח מת לצורך קבלת כספי הביטוח

י – ארע שאדם ששילם במשך שנים עבור ביטוח-חיים, התהפך עם מכוניתו ונפל לנהר, טבע ומת. בהסכם הביטוח צוין שאם המוות יגרם מתאונה, יהיו בני המשפחה זכאים לתשלום כפול מחברת-הביטוח. ואכן בני המשפחה טענו שהמוות נגרם מתאונה. אבל לעומתם, חברת-הביטוח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הלכות ניתוחי מתים | כתיבת תגובה