חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

פתח דבר לפניני הלכה פסח

פתח דבר

אודה לה' שזיכני ללמוד וללמד בישיבה ובישוב הר ברכה. במיוחד גבר עלי חסדו, שלמרות המתח והייסורים המקיפים אותנו מהתנכלויות שונאינו מסביב, נתן לי כוח לעמוד על משמרתי בלימוד התורה הקדושה והרבצתה לרבים וכתיבת הלכותיה.

בהערות השתדלתי לקצר ולציין את עיקרי המקורות והנימוקים, כדי שלא להכביד בפרטים. עם זאת השתדלתי לציין את הספרים שנדפסו בשנים האחרונות, שבהם פורטו בהרחבה המקורות.

שלמי תודה לא"מ הרב זלמן ברוך מלמד שליט"א ראש ישיבת בית-אל ורב הישוב, ולאמי מורתי, ולאשתי היקרה, ויהי רצון שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו עד עולם. תודות נוספות לר' יעקב כץ (כצלה), מנהל כללי של מוסדות בית אל והר ברכה וערוץ שבע, ועימו מנהל ישיבת הר ברכה ר' דוד סעדה. שהש"י יתן להם כח להצליח בעבודתם וימלא כל משאלות ליבם לטובה.

ואוסיף להודות לתושבי הישוב הר-ברכה ת"ו ולתלמידי הישיבה, שבמשך השיעורים שלמדנו נתלבנו רוב העניינים שבספר, ואף הם שותפים בו. וכן אציין את הרב שלומי בדש ורעייתו אביטל, הרב זאב סולטנוביץ', הרב יונדב זר, הרב גד אלואי וגור גלון שעברו על הספר והעירו את הערותיהם המחכימות.

על פי הצעת לומדי הספר, נערכו כמה תיקונים ושינויים במהדורה השניה. א) הפסוקים הובאו עם ניקוד (במקום בכתיב מלא). ב) כדי שאפשר יהיה להפנות מפרק לפרק, ניתנו אותיות לפרקים, וההלכות סומנו באותיות (במקום מספרים), כדי להבדיל בין ההלכות להערות. ג) תוקנו מספר קטן של שגיאות דפוס.
ד) נוספו מספר הלכות, כמו למשל בעניין הכשרת כיריים חשמליות וקרמיות, תרמוס וכיוצא בהם. ואע"פ כן חלוקת העמודים לא שונתה, כדי שהמהדורה המתוקנת תהיה שווה לקודמת. ה) למרות שהשתדלתי מאוד לבאר את הדברים היטב, מצאתי במספר מועט של מקומות, שעדיף לשנות מעט את צורת המשפט, כדי להבהיר יותר את ההלכה. אולם ב"ה גם אחר שנדפסו קרוב לעשרת אלפים ספרים, לא קיבלתי הערה המצריכה לשנות דבר מההלכות שנדפסו.

אליעזר מלמד תשס"ד

מאז המהדורה השנייה עברו כשלוש עשרה שנים, וכבר הגענו למהדורה החמישית, כאשר בכל מהדורה נוספו תיקונים והתייחסויות לשאלות שהתחדשו במשך הזמן. במהדורה הזו החמישית נוספו יותר עניינים ועל כן יש מקום לציין מקצתם: מכירת חמץ באינטרנט (ו, ד), קינואה (ט, ד), מצות רכות (יב, 7), התייחסות מפורטת לשתיית היין בארבע כוסות (טז, ז). וכן בעניין הסברת הטעם ההלכתי של הגעלת כלים, תוך הדגשת הטעמים הדבוקים בדפנות. ועוד עניינים שונים, אולם בחסדי ה', למרות הלומדים המרובים שנושאים ונותנים בהלכה, מקשים ומתרצים, לא נזקקתי לשנות עניינים הלכתיים. אמנם ישנם שינויי דגשים מסוימים. כך שבעלי המהדורות הקודמות אינם צריכים להזדקק למהדורה זו.

אליעזר מלמד תשע"ח

תפריט ההלכות בפרק

דילוג לתוכן