ארכיון הקטגוריה: ט – קניית פירות בשביעית

א – פירות היתר המכירה עדיפים

עיקר הפירות שראוי לקנות בישראל בשנה השביעית הם פירות מ'היתר המכירה'. וכיוון שגמר אסיפת פירות 'היתר המכירה' נעשה על ידי ישראל, הפירות חייבים בתרומות ומעשרות, ונוהגים להחמיר מספק ולהפריש מהם גם מעשר עני וגם מעשר שני. אלא שהואיל ולדעת המבי"ט … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - קניית פירות בשביעית | כתיבת תגובה

ב – יבול נוכרים מהארץ

כפי שכבר למדנו (ה, יא), לדעת כמה פוסקים, קדושת שביעית חלה גם על פירות שגדלים בשדה של נוכרים. ואף שבמשך דורות רבים לא נהגו כמותם, בדורות האחרונים, בהשפעת ה'חזון איש' ישנם שנוהגים כשיטתם. אמנם ברור שגם לדבריהם מותר לגוי לעבוד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - קניית פירות בשביעית | כתיבת תגובה

ג – פירות 'אוצר בית דין'

כאשר יש לאדם אפשרות לקנות פירות של 'היתר המכירה' או פירות שגודלו במסגרת 'אוצר בית דין'. אם מחיר הפירות שגדלו במסגרת ה'אוצר' זול באופן משמעותי ממחיר שאר הפירות, יש הידור לקנותם ולנהוג בהם קדושת שביעית. ואף שאם יבוא חקלאי לשאול, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - קניית פירות בשביעית | כתיבת תגובה

ד – הידורים

יש מעדיפים ירקות שגודלו על ידי יהודים בחממות עם מצע מנותק, שאין על הגדל שם דין שביעית (עיין לעיל ב, יג, 13). והמהדרים בזה תבוא עליהם ברכה, אבל אין צורך להתאמץ על כך הרבה, הואיל והירקות שגדלים ב'היתר המכירה' כשרים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - קניית פירות בשביעית | כתיבת תגובה

ה – פרחים ועציצים

מותר לקנות פרחים ועציצים ממשתלות שיש להם תעודת כשרות שמעידה שהם גודלו במסגרת של 'היתר מכירה', או בחממות עם מצע מנותק, או יובאו מחוץ לארץ או גודלו בשדות של גוים בארץ. אבל בלא תעודת כשרות אין לקנותם, אלא אם כן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - קניית פירות בשביעית | כתיבת תגובה