ארכיון הקטגוריה: פרק טו – בונה סותר בבית וכלים

א – כללי בונה וסותר ומכה בפטיש

מלאכת 'בונה' היא המלאכה שעל ידה הקימו את המשכן. ובכלל המלאכה, יישור הקרקע כדי להעמיד עליה את המשכן, וכדי שתהא נוחה להילוך בני אדם בחצר המשכן. וכן העמדת קירות המשכן וכיסוי הגג, וכן העמדת הגדר של החצר. כל הבונה אפילו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

ב – מלאכת בונה בקרקע וסייגים לזה

כפי שלמדנו, בכלל מלאכת 'בונה' אסור ליישר קרקע כדי שתהא נוחה להילוך או כדי שיוכלו להניח עליה כסאות וספסלים או כדי שאפשר יהיה לבנות על גבה. לפיכך, המסיר גבשושית מן הקרקע, או סותם גומא, עובר באיסור 'בונה' מהתורה. חצר ששטפוה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

ג – חיבור דברים לבית ולקרקע

המחבר לבית או לקרקע בחיבור קבוע דברים שיש בהם תועלת, עובר באיסור תורה של 'בונה', והמפרק אותם עובר באיסור תורה של 'סותר'. ואפילו אם חיבורם אינו מהודק, ובקלות ניתן לחברם ולפרקם, כדוגמת חלונות ודלתות שמרכיבים על צירים או על מסילות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

ד – מלאכת אוהל מהתורה ומדברי חכמים

מלאכת עשיית אוהל היא תולדה של מלאכת 'בונה'. לעומת מלאכת 'בונה' שבה מחברים מרכיבים שונים כאבנים, עצים, מלט וברזל, כדי לבנות בית או כלי, בעשיית האוהל אין מחברים חלקים שונים אלא מעמידים דבר שיפריד בין מקומות שונים. גג האוהל חוצץ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

ה – מדיני אוהל

כפי שלמדנו, גם עשיית אוהל ארעי אסרו חכמים, ובכלל זה אסור להעמיד על עמודים קרש רחב או לפרוס עליהם יריעה כדי להגן מן השמש או הגשם. אולם כאשר העמודים אינם קבועים, יש דרך להתיר זאת על ידי שינוי משמעותי בסדר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

ו – האסור והמותר בכלים

כשם שאסור לבנות ולסתור בבית, בקרקע ובאוהל, כך אסור לבנות ולסתור כלי.[5] לפיכך, אסור לתקוע את ידית הפטיש או המטאטא בתוכו. אם התקיעה קבועה – האיסור מהתורה, ואם החיבור ארעי – האיסור מדברי חכמים (שבת קב, ב; שו"ע שיג, ט; … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

ז – איזו הרכבה ופירוק מותרים בכלים

הבדל ישנו בין חיבור דברים לבית לחיבור דברים לכלי. שהבית, כיוון שהוא קבוע, אסור לחבר אליו דבר גם בחיבור רפוי, וכן אסור לסותרו. למשל, אסור להרכיב חלון על צירו או להסירו, ואף שחיבור החלון לציר רפוי והרכבת החלון נעשית בקלות, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

ח – כלים שהתקלקלו אימתי מותר לתקנם

יש כלים שמלכתחילה מחברים אותם היטב, אלא שלפעמים במשך הזמן חיבורם מתרופף, ובמקום שהתרגלו להשתמש בהם כשהחיבור רפוי, אין איסור לחברם ולפרקם. שהואיל וכבר רגילים להשתמש בהם כך, אין חשש שיבואו לחזקם במסמרים או דבק, ובעצם חיבורם אין איסור, שכבר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

ט – ניקוי רצפה ותיקונים בבית

כאשר הרצפה מלוכלכת, ואין זה מכבוד השבת להשאירה כך, מותר לטאטא את הרצפה במטאטא. אבל חצר שאינה מרוצפת אסור לטאטא, שמא יבוא להשוות גומות ויעבור על איסור 'בונה' (לעיל הלכה ב, 1). אסור לשטוף במים רצפה מרוצפת, שהואיל ואין הדבר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

י – מחתך

מלאכת 'מחתך' היא המלאכה שבעזרתה ניתן ליצור מחומרים שונים – בתים, כלים, בגדים וכיוצא בהם. שאם רוצים לעשות בגד מעור, צריך לחתוך תחילה את העור במידה המתאימה לכך. ואם רוצים לבנות בית, צריך לחתוך תחילה אבנים, ברזלים וקרשים במידה המתאימה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

יא – פתיחת קופסאות שימורים

מותר לפתוח בשבת קופסאות שימורים כדי לאכול ממה שבתוכן. שהואיל והן נועדו לשימוש חד פעמי, אין להן חשיבות של כלי ודינן כדין קליפת אגוז, וכשם שמותר לשבור את קליפת האגוז כדי לאוכלו, כך מותר לפתוח קופסאות שימורים כדי לאכול את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

יב – פתיחת שקיות חלב וסוכר

מותר לפתוח את המכסה שדבוק לגביעים של מוצרי חלב. וכן מותר לקרוע עטיפות של וופלים ושוקולדים. מפני שהנייר שעוטף את המאכלים הללו נועד לשימוש חד פעמי, ולכן הוא בטל למאכל שבתוכו, כמו שקליפת התפוז בטלה לתפוז ומותר לחותכה ולקלפה כדי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

יג – פתיחת בקבוקים

מחלוקת התעוררה לגבי פתיחת בקבוקי יין שיש להם פקק ממתכת. יש שאסרו לפתוח פקק זה, משום שלפני פתיחתו שימש כמכסה בלבד, ואחר פתיחתו והפרדתו מרצועת המתכת שנותרה על הבקבוק הוא נעשה כלי, היינו פקק הברגה, שאפשר לסגור בו את הבקבוק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

יד – פתיחת פחיות והפרדת גביעים

יש אוסרים לפתוח לשונית של פחיות שתייה ממתכת, מפני שחוששים לאיסור 'בונה', שכן בפתיחת הלשונית נעשה לפחית פתח יפה שאפשר לשתות דרכו. וכן חוששים לאיסור 'מחתך', מפני שבהוצאת הלשונית היא נחתכת באופן מדויק. אולם רבים מתירים זאת, משום שהפחית נועדה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה