ארכיון הקטגוריה: י"ד – כבוד התפילה

א – מתי מותר להפסיק בתפילת עמידה

אדם העומד בתפילה לפני בוראו, צריך להיזהר מאוד שלא להפסיק בדיבור, ואפילו להפסיק בהליכה או ברמיזה אסור. ושונה דין תפילת עמידה מדין פסוקי דזמרה וברכות קריאת שמע, שבאמצע פסוקי דזמרה וברכות קריאת שמע, מותר ללכת ומותר לרמוז, ולצורך גדול מותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ד - כבוד התפילה | כתיבת תגובה

ב – הפסקה לצורך כוונה

אשה שעמדה להתפלל, ונעמדו בקרבתה אנשים או ילדים שמדברים עד שאינה יכולה לכוון, אם תוכל לרמוז להם והם ישתקו, מוטב שתרמוז, שהרמיזה נחשבת להפסקה קלה מהליכה. אבל אם לא ישמעו לה, תלך למקום אחר ותמשיך להתפלל (מ"ב קד, א). וכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ד - כבוד התפילה | כתיבת תגובה

ג – אין לשבת בתוך ד אמות של המתפלל

לרוב חשיבותה וקדושתה של תפילת עמידה, אסרו חכמים לשבת בתוך ארבע אמות של המתפלל, מפני שהעומד בתפילה עומד לפני השכינה, וכל המתיישב שם בבטלה נראה כמי שאינו מקבל עליו עול מלכות שמים, ומבזה את מקום התפילה. שיעור ארבע אמות הוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ד - כבוד התפילה | כתיבת תגובה

ד – אסור לעבור כנגד המתפללים

אסור לעבור לפני המתפלל בתוך ארבע אמותיו, מפני שהעובר לפניו עלול להפריע לו לכוון בתפילתו. ויש אומרים, שטעם האיסור, מפני שהמתפלל עומד לפני השכינה, והעובר לפניו פוגע בכבוד השכינה (פניני הלכה תפילה יז, 16). נחלקו הפוסקים בשאלה, היכן בדיוק אסור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ד - כבוד התפילה | כתיבת תגובה

ה – המסיים תפילתו

המסיים תפילת שמונה עשרה והיה אדם עומד אחריו בתפילה, אם הוא רחוק ממנו ארבע אמות ועוד שיעור שלוש פסיעות, כך שאם יפסע שלוש פסיעות לאחריו לא יכנס לתוך ארבע אמותיו – יפסע לאחריו. ואם הוא קרוב יותר, לא יפסע לאחריו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ד - כבוד התפילה | כתיבת תגובה

ו – עוד פרטי דינים

כפי שלמדנו, לכתחילה ראוי להחמיר כדעת ה'מגן-אברהם', שלא לפסוע שלוש פסיעות בתוך ארבע אמות שלפני המתפלל, ואפילו אם אין המתפלל אחריו ממש מולו. אבל לפעמים תפילתו של המאריך ניטרדת, מפני שאינו רוצה לעכב את המתפלל לפניו מלפסוע שלוש פסיעות בסיום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ד - כבוד התפילה | כתיבת תגובה