הלכות לולב, הדס וסוכה – שאלות חזרה

12 בספטמבר 2017
צוות האתר
סקירה
הורדה

שאלות חזרה הלכות לולב והדס

שאלות חזרה הלכות לולב והדס

1. מה היא התיומת, ומה המקור לשם זה?
2. מה הוא הפסול של נחלקה התיומת?
3. מדוע דווקא מקפידים על העלה המרכזי יותר משאר עלי הלולב?
4. לפי שיטת הרמ"א מתי לולב יהיה פסול בדין נחלקה התיומת ובמה חולק עליו השולחן ערוך ומדוע?
5. סכם את הדעות הבאות בדין "נחלקה התיומת"
א. שולחן ערוך –
ב. רמ"א –
ג. גר"א –
6. * מדוע יש הבדל בין היום הראשון לשאר הימים בחג הסוכות?

7. שמואל קנה לולב שהיה עקום מאוד, משה שראה את הלולב אמר לו שהלולב פסול! באילו מקרים משה צודק ובאילו מקרים משה אינו צודק?
8. בטאבה פתחו מפעל ליישור לולבים, כדי לקבל מחיר טוב יותר בישראל עבור הלולבים. האם מותר לקנות לולבים אלו? (בתשובתך התייחס רק ללולב ולא לבעיה של קנייה מערבים).
9. מה הוא "קניטל" (כפתור) ומה המחלוקת לגביו?

10. כיצד אני יכול לבדוק את מידת היובש של האתרוג?
11. מה הוא הסימן ללוב יבש?
12. באיזה מצב ללוב שהתייבש עדיין כשר ומתי לא?
13. באיזה מצב ערבה והדס יבשים יהיו כשרים ובאיזה מצב לא?

14. מה הוא "ענף עץ עבות".
15. אילו הדסים כשרים לארבעת המינים ואילו לא?
16. מה הוא אורך ההדס הכשר? הבא את הדעות השונות!
17. מה הם שתי השיטות לגבי טפח (שמות וגודל)

סוכה
18. מה הם הכללים לסכך כשר?
19. מדוע אסור שהסכך יהיה מעץ שעליו נושרים?
20. הסבר את המושג "צילתה מרובה מחמתה".
21. באילו מקרים החמה פוסלת את הסוכה ובאילו מקרים לו?
22. משה ביקר אצל יואב בסוכה. על הסוכה היה סכך בכל מקום פרט לפינה שם הסכך היה דליל. משה טען שכל הסוכה פסולה ואילו יואב טען שהסוכה כשרה. מתי משה יהיה צודק ומתי יואב יהיה צודק?
23. כיצד בודקים את המצב של צילו מרובה מחמתו?

24. משה ביקר אצל יואב בסוכה. על הסוכה היה סכך בכל מקום פרט לאזור שם לא היה סכך כלל. משה טען שכל הסוכה פסולה ואילו יואב טען שהסוכה כשרה. מתי משה יהיה צודק ומתי יואב יהיה צודק?
25. בסוכה של יצחק הניחו הרבה סכך עד כדי כך שביום היו צריכים להדליק את האור. האם הסוכה כשרה? פרט!
26. מה הוא הגובה המקסימאלי של הסוכה ומה הוא הגובה המינימאלי שלה?
27. מה הוא הגובה המינימאלי של הדפנות?
28. הסבר את המושג "לבוד"
29. כמה דפנות צריך להיות בסוכה?

30. השומרונים בונים את הסוכה שלהם בתוך הבית. האם מותר לשבת בסוכה כזאת?
31. רפאל בנה את הסוכה שלו מתחת לחוטי חשמל. יוסי העיר לו שהסוכה פסולה מכיוון שהיא תחת "משהו" ולא תחת הרקיע. האם יוסי צדק? נמק!
32. דוד בנה לו סוכה על העץ את הסוכה הוא כמובן סיכך. חברו שאול שבא לבקרו אמר לו שהסוכה פסולה מכיוון שהיא נמצאת תחת ענפי העץ. דוד ושאול הלכו לרב, מה תהיה פסיקת הרב התייחס לכל האפשרויות.
33. הילדים של משפחת כהן חזרו הבייתה עם הרבה יצירות לסוכות. האח הגדול דוד טען שתליית כל כך הרבה יצירות תפסול את הסוכה. באילו מקרים דוד צודק ובאילו מקרים לא?

34. הסבר את המושג "מעמיד".
35. מה השיטות השונות לגבי הנחת הסכך על מסגרת מתכת?
36. מי שיש לו סוכת נחלים ורוצה שהיא תהיה כשרה לכל הדעות מה יעשה?

37. האם מותר לסכך בסכך לנצח? פרט את הדעות השונות ומה נפסק להלכה.

38. מה הוא גודל "החור" המקסמיאלי בדפנות הסוכה?
39. מה הבעיה לבנות דופן מבד? וכיצד פתרו את הבעיה ב"סוכת נחלים"?

סימן תרכז'
40. מה היא הקדמת הרמ"א לסעיף א' ומדוע הוא מקדים זאת? (מ"ב)
41. מה הבעיה בשינה תחת כילה? ס"ב
42. אדם שתלה קישוטים מתחת לסכך באיזה מקרים כשר ובאילו פסול? ועל מה לשיטת המהרי"ל צריך להקפיד?

  • ספר

  • סוג תוכן