ראש השנה וסוכות – שאלות אמריקאיות

12 בספטמבר 2017
צוות האתר
סקירה
הורדה

מבחן ראש השנה

ראש השנה
1. במה שונה הכנת הנרות בערב רה"ש מהכנת הנרות בערב חג אחר?
א. ברה"ש מותר להדליק רק בשעווה ולא בשמן.
ב. ברה"ש מותר להדליק רק בשמן ולא בשעווה.
ג. צריך להכין כמות כפולה של נרות וגם נר נשמה בשביל היום השני של רה"ש.
ד. ברה"ש צריך להתחיל מצד שמאל ובחגים האחרים מצד ימין.
2. מה צריך להכין לקראת הדלקת הנרות ביו"ט השני של רה"ש?
א. פרי חדש או בגד חדש כדי לברך שהחיינו.
ב. תפוח בדבש כדי לאכול מיד לאחר הדלקת הנרות.
ג. בגד חדש כדי להיראות חגיגיים בחג.
ד. כל התשובות נכונות.
3. מדוע על פרי חדש מברכים שהחיינו לפני ההדלקה למרות שעל בגד חדש מברכים לאחריה?
א. מקדימים את הפרי לפני ההדלקה כי מזמן שנכנס החג אין לאכול לפני הקידוש.
ב. מקדימים את הפרי לפני ההדלקה כי קשה לנו להתאפק.
ג. טעות. על פרי חדש מברכים לאחר ההדלקה ועל בגד מברכים לפניה.
ד. אף תשובה אינה נכונה.
4. על מה צריך להקפיד מי שמתקלח בחג (שיסבול אם לא יתקלח)?
א. שלא לסחוט מים מן השערות.
ב. שלא לתלוש שערות.
ג. להשתמש בסבון נוזלי ולא מוצק.
ד. כל התשובות נכונות.
5. האם מותר לחלל שבת / חג כדי להעיד על מולד הלבנה?
א. כן.
ב. לא.
ג. רק בתוך ירושלים.
ד. אף תשובה אינה נכונה.
6. האם מותר לחלל שבת / חג כדי לפרסם שבית הדין קידשו את החודש?
א. כן.
ב. לא.
ג. רק בתוך ירושלים.
ד. אף תשובה אינה נכונה.
7. מדוע חוגגים את ראש השנה במשך יומיים?
א. כי לא יכלו להודיע על קידוש חודש תשרי.
ב. כי זהו חג שמח ונחמד.
ג. כי כך ציוותה התורה.
ד. כל התשובות נכונות.
8. האם צריך לעמוד כשההיכל (ארון הקודש) פתוח ויש בו ספרי תורה או כשמוציאים את ספר התורה מן ההיכל?
א. לדעת הט"ז אם ספר התורה מונח בהיכל הגבוה מ-10 טפחים מותר שלא לעמוד.
ב. לדעת הפמ"ג אפילו אם ספר התורה מונח בהיכל שנמוך מעשרה טפחים אין חובה לעמוד.
ג. בזמן שמוציאים את ספר התורה מן ההיכל חייבים לעמוד.
ד. כל התשובות נכונות.
9. האם מותר להתפלל בקול את תפילות הלחש (תפילות עמידה)?
א. כן, כי זה עוזר לכוונה.
ב. לא, זה מפריע לסובבים.
ג. ברה"ש ויוכ"פ מותר להגביה מעט את הקול (כי יש לכולם מחזורי-תפילה והם לא יתבלבלו).
ד. רק לבנים מעל גיל 13 שלא פסולים לעדות.

  • ספר

  • סוג תוכן