ספר: ליקוטים א

הלכות תפילין – דף עבודה

12 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

הלכות כיפה – דף עבודה

12 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

הלכות תפילין – שאלות

11 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

החינוך לתורה – דף עבודה

11 בספטמבר 2017
הרב משה בן חמו
הורדה
סקירה

הלכות תלמוד תורה והלכות בית כנסת – מבחן

11 בספטמבר 2017
הרב משה בן חמו
הורדה
סקירה

מזוזה, קדושת כהנים וכבודם – מבחן

11 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

לימוד תורה, ס"ת ושמות קדושים, בית כנסת, ציצית וכיפה – מבחן

11 בספטמבר 2017
הרב יזהר אשור
הורדה
סקירה

כבוד ספר תורה ושמות קדושים – דף עבודה

11 בספטמבר 2017
הרב משה בן חמו
הורדה
סקירה

הלכות תלמוד תורה – דף עבודה המשך

11 בספטמבר 2017
הרב משה בן חמו
הורדה
סקירה

הלכות תלמוד תורה – דף עבודה

11 בספטמבר 2017
הרב משה בן חמו
הורדה
סקירה
  • ספר

  • סוג תוכן