להורדה מגוגל דרייב

פניני הלכה סוכות

? פרק א – חג הסוכות
? פרק ב – הלכות סוכה
?פרק ג – ישיבה בסוכה
?פרק ד – ארבעת המינים
? פרק ה – נטילת לולב
? פרק ו – הושענא רבה
? פרק ז – שמיני עצרת
? פרק ח – מצוות הַקְהֵל

נגנים מוטמעים

הלכות סוכות – הקראה – הרב יונדב זר

פרק ראשון – חג הסוכות

פרק שני – הלכות סוכה

פרק שלישי – ישיבה בסוכה

פרק רביעי – ארבעת המינים

פרק חמישי – נטילת לולב

פרק שישי – הושענא רבה

פרק שביעי – שמיני עצרת

פרק שמיני – מצוות הַקְהֵל