ברכות הרבנים למיזם לימוד ההמונים של פניני הלכה

הדברים נמסרו בימי המיזם וסביבו למעט מי שצוין במפורש. המיזם הופץ ב-י"ג-כ"ב אדר א' תשפ"ב.

תמונת הממליץ
הרב איתן אייזמן
רב בקרית משה, וראש מוסדות נעם-צביה לשעבר

"פניני הלכה מרבים תורה בעולם אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו"

תמונת הממליץ
הרב חיים דרוקמן
ראש ישיבת אור עציון ומרכז ישיבות בני עקיבא

"לברך את הרב אליעזר מלמד שליט"א על סדרת ספריו פניני הלכה שקירבו יהודים רבים ובהם נוער רב ללימוד הלכה בשמחה, זה באמת דבר משמעותי ביותר, אשריך רבי אליעזר שזכית לכך ושאתה מזכה בכך את עם ישראל כולו"

תמונת הממליץ
הרב אליעזר ולדמן זצ"ל (שבט תשפ"א)
ראש ישיבת ניר קריית ארבע

"הרב אליעזר מלמד שליט"א, אשריך שזכית בע"ה להיות מורה הוראה בישראל, המפיץ תורה בנועם ערבותה, להמוני בית ישראל."

תמונת הממליץ
הרב שמואל יניב
גבעת שמואל, מחבר ספרי צפונות בתורה

"כיו"ר הועדה שזיכתה את הרב בפרס היצירה התורנית, ראיתי בזאת דרך לעולם הקדושה של ההלכה, זה נעשה בטוב טעם וברגש של התייחדות עם קדושת ההלכה. כל הלומד יזכה בפעמיים של נחת"

תמונת הממליץ
הרב יעקב מדן
ראש ישיבת הר עציון

"אני רואה ברב מלמד אחד מפוסקי ההלכה החשובים בדור ומי שזכה בצדק שתורתו מופצת יותר משל כל פוסק אחר"

תמונת הממליץ
הרב זלמן מלמד
ראש ישיבת בית אל ורב היישוב

"זה הזמן להוסיף ולהצטרף ללימוד פניני הלכה הממתיקים ומרוממים את קיום ההלכה"

תמונת הממליץ
הרב יעקב פילבר
מייסד הישיבה לצעירים וראש הישיבה, רב קיבוץ חפץ חיים ור"מ בישיבת מרכז הרב לשעבר

"ספרי הרב אליעזר מלמד חשובים מאוד יש בהם להגדיל תורה ולהאדירה"

תמונת הממליץ
הרב יוחנן פריד
יו"ר בית הרב קוק, רב מושב בית מאיר וראש האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך לשעבר

"פניני הלכה היא כתר בתורת ארץ ישראל שעליה נאמר "יקרה היא מפנינים" וזכינו לאורם של הפנינים, ולוואי ויגיעו לכל בית בישראל"

תמונת הממליץ
הרב גדעון פרל זצ"ל (שבט תשפ"א)
רב היישוב אלון שבות

"לבי מלא ברכה והערכה על בנין התורה שאתה זוכה להקים, הן בהנהגת הקהילה בהר ברכה והן בפניני הלכה הנמצאים כמעט בכל בית יהודי".

תמונת הממליץ
הרב הושע רבינוביץ'
רב קיבוץ חפץ חיים וראש כולל האידרא לשעבר, מחבר הספרים "מאורות הרצי"ה"

"ספריית פניני הלכה היא יהלום בין היצירות הרוחניות של הדור. כל הלכה קולחת, רצופה והרמונית מתוך המישלב של השיטות המגוונות. הדור דורש הלכה ברורה בשפתו המחוברת לחיים המתחדשים בארץ ישראל, ואת זה הוא מקבל בשפע. אשרי ראש הישיבה המחבר הדגול הרב אליעזר מלמד שליט"א, יחד עם צוות תלמידי חכמים דגולים שהשכילו לייצר ולהפיץ תורה מפוארה בכלי מפואר. כל הלומד בספרייה היהלומית הנ"ל ומקיים הלכותיה, הרי הוא יהודי טוב וכשר, ויזכה להארת השכינה."

תמונת הממליץ
הרב שלמה ריסקין
רב העיר אפרת לשעבר

"ספרי פניני הלכה הם ממש שולחן ערוך בהלכה ובהשקפה בסגנון שמאפשר לימוד הן למתחיל והן לתלמיד חכם. הספרים מעניקים את דרך ההלכה למעשה יחד עם השקפה עמוקה שנכנסת לא רק למוח אלא גם ללב. אני ממליץ לכל אחד ואחת ללמוד כל יום פרק של פניני הלכה."

תמונת הממליץ
הרב אמנון שוגרמן
נשיא ישיבת הגולן

"סידרת פניני ההלכה פרי עבודתו של הרב מלמד שליט"א מחזקת את לימוד ההלכה למעשה ומאפשרת הבנת יסודות ההלכה לתלמידי חכמים ולאוהבי תורה הרוצים להבין את ההלכה ולקיימה ממקורותיה".

תמונת הממליץ
הרב דניאל שילה
רב היישוב קדומים לשעבר

"ממליץ לכל אחד ללמוד פניני הלכה ולקיים 'שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך'"

תמונת הממליץ
הרב שאול דוד בוצ'קו
ראש ישיבת היכל אליהו - כוכב יעקב

"ספרי פניני הלכה מאהבים את התורה ובזכות ההיגיון שבפסיקה, הלומד עולה מדרגה ואינו מקיים את ההלכה כמכונה אלא מקיימה בהבנה וזוכה להזדהות פנימית עם דבר ה'. והם גם ספרים מועילים לתלמידי חכמים שיכולים הן לשאוב מידע רב, והן סברה והעמקה."

תמונת הממליץ
הרב יהושע בן מאיר
ראש המכון להלכה ומחקר בישיבת שבות ישראל

"אך למותר להאריך בשבח מהות ספריו ולאמר עליהם "כי הוא זה", ובפרט אחר שהתפשטו ספרי כת"ר בכל העולם היהודי, ורבבות בני ובנות נוער לומדים ממנו הלכה, קול המון כקול שדי. ההלכות נכתבו בשפה ברורה, ומשנתו לו סדורה, ובחכמה רבה ובטוב טעם ודעת. כת"ר ליקט דברי הפוסקים ראשונים ואחרונים, הביא הדעות השונות להלכה, ירד לעומק הסוגיות והכריע להלכה, תוך התבוננות עמוקה במצב הדור ובצרכיו, חכמה ומלאכה יחד, נפלאות במינן. התלכדות אשר כזו במקצוע הפסיקה ההלכתית הנה רבת התועלת מאד. גם לרבנים פוסקי הלכה מופלגים, יש בספר להקל מעליהם חיפוש הראשונים והאחרונים, ולהראותם מקורות ההלכה והדעות השונות בה. תקוותי חזקה שימשיך כת"ר במלאכת הקודש, ויזכנו ה"י לברך על המוגמר בכל חלקי ההלכה, ולראות בבנין בית חיינו, ולהוציא 'פניני הלכה' גם על הלכות בית המקדש, קרבנות, טהרה וטומאה, ואף נבואה ומלכות."

תמונת הממליץ
הרב יהושע ויצמן (שבט תשפ"א)
ראש ישיבת מעלות וסגן יו"ר מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

ברכות מעומק לב על קבלתך פרס הרב קוק זצ"ל לספרות תורנית. ההערכה לה זכית אכן ראויה היא ביותר ומתאימה למפעלך האדיר.

תמונת הממליץ
הרב גד אלואי
רב היישוב מרחב עם

"סדרת הספרים פניני הלכה היא אחת מהדרכים המרכזיות לריבוי תורה ולימודה בדור שלנו"

תמונת הממליץ
הרב ישי אנגלמן
ר"מ בישיבת מעלה אדומים

"'פניני הלכה' יכול לתרום רבות לא רק לומדי הלכה בבקיאות, אלא גם לבחורי ישיבות העוסקים בסוגיות הלכתיות בעיון, שיפיקו תועלת מרובה מעיון מדוקדק בספר פניני הלכה ובעיקר בהערות השוליים ובהרחבות העיוניות, שם מתיישמות סברות היסוד העיוניות של הסוגיה במרחב המעשי והאקטואלי."

תמונת הממליץ
הרב משה ביגל
רבה של מיתר-כרמית, מרבני המכון לרבני ישובים בקריית ארבע

"ספרי ההלכה "פניני הלכה" הם הספרים הנוחים ביותר ללמוד ולהבנה של ההלכה ומקורותיה. יישר כח לרב מלמד על ספריו אלו."

תמונת הממליץ
הרב דוד ביגמן
ראש ישיבת מעלה גלבוע

"בפניני הלכה אני מוצא סיכום מאוד הוגן, מקיף ובהיר של מירב השיטות בסוגיות ההלכתיות. מביא ברכה לכל לומד ולומדת"

תמונת הממליץ
הרב בניהו ברונר
ראש מערך הגיור, מייסד וראש ישיבת צפת לשעבר, אב"ד לממונות ולגיור וראש כולל דיינות לשעבר

"סדרת הספרים פניני הלכה של הרב אליעזר מלמד שליט"א מנגישה את ההלכה לציבור הרחב. הסדרה מקיפה תחומים רבים בהלכה בתוספת הארות מחשבתיות. הנגשת התורה שקולה למתן תורה כמפעלו של עזרא הסופר ששינה את הכתב כדי שרבים מישראל יוכלו ללמוד תורה והיה ראוי שתינתן תורה על ידו (סנהדרין כ"א). ממליץ לכל לומד ומלמד לעיין בסדרה חשובה זו"

תמונת הממליץ
הרב פרופ' יהודה ברנדס
ראש מכללת הרצוג

"צריך כשרון מיוחד כדי לחבר ספרי הלכה שיש בהם גם היקף רחב, גם רמת פירוט ודיוק רבה וגם בהירות והסברה מאירת עיניים, לפיכך זכו פניני ההלכה להתקבל בקהל רחב ומגוון, להגדיל תורה ולהאדירה."

תמונת הממליץ
הרב כתריאל (Kenneth) ברנדר
ראש מוסדות אור תורה סטון

"השפעת הרב מלמד שליט"א נראית וניכרת לא רק בארץ ישראל בספריות הבתים, בבתי הכנסת ובדיונים ההלכתיים בבתי המדרש, אלא גם בקהילות היהודיות בכל רחבי התפוצות. מבקש לחזק את הנחלת תורת ישראל על ידי לימוד משמעותי יום יומי באבן היקרה שזכה עם ישראל - "פניני הלכה"."

תמונת הממליץ
הרב גבריאל גולדמן
רב היישוב כפר אדומים ורב בכיר במכון פוע"ה

"יישר כוח לרב אליעזר מלמד על סדרת פניני הלכה, הכתובה בשפה ברורה ובנעימה, שמקרבת את ישראל ללימוד התורה ולהלכה, וכבר נתקיים בו מאמר הפסוק "יפוצו מעיינותיך חוצה""

תמונת הממליץ
הרב אבי גיסר
רב היישוב עפרה וראש מועצת החמ"ד לשעבר

"סדרת הספרים "פניני הלכה" זכתה להסכמה הגדולה מכולם : הסכמת אלפים ורבבות של תלמידי ותלמידות החמ"ד הלומדים תורת אמת מפיהו ומספריו על ידי רבותיהם ומוריהם ומורותיהם לתורה והלכה. דבר ה' זה "קול המון כקול שדי " מחזק את דבריהם של גדולי הדור רבותינו בהסכמותיהם שכתבו לספריו ובהן האריכו לשבח ולהדגיש את דרך ההוראה והפסיקה של הרב אליעזר מלמד שליט"א שהוא "מבהיר ומדגים את היסודות וטעמי המצוות והדינים שהוא עוסק בהם ומקיף פרטים רבים מהנושא הנידון ומציג באור בהיר כללים ופרטים. ( מהר"א שפירא זצוק"ל)"

תמונת הממליץ
הרבנית ד"ר טובה גנזל
ראש המדרשה בבר אילן לשעבר

"'פניני הלכה' של הרב מלמד מנגישים את העולם ההלכתי בשפה בהירה וקולחת, ובלעדיהם שמירת ההלכה היתה חסרה"

תמונת הממליץ
הרב אייל גריינר
ראש ישיבת טפחות

"סדרת פניני הלכה מהווה בשורה חשובה לכל מי שחפץ לזכות ולחוש את הנועם שבלימוד ההלכה הנובע מתורתם של תלמידי החכמים שבארץ ישראל"

תמונת הממליץ
הרב שמואל דוד
רב העיר עפולה

"לא בא כבושם הזה" - סדרת פניני הלכה מנגישה את ההלכה באופן יוצא מן הכלל. גם הסבר הצד הרעיוני-מחשבתי של הנושא וגם פירוט ההלכה כולל דברים שהתחדשו בעת החדשה, ממוצרי חשמל ואלקטרוניקה ועד ברכה על ביסלי ובמבה. הכל מופיע בסדרה באופן בהיר לכל קורא, בין הרגיל בלימוד ישיבתי ובין מי שאינו רגיל לפתוח ספרי הלכה. אני ממליץ לכל בית ולכל בית כנסת לקנות את הסדרה ולהקדיש זמן ללימוד קבוע. מרוויחים גם הנאת הלימוד, גם את מצות לימוד תורה, וגם את ידיעת ההלכה למעשה בלי גמגום."

תמונת הממליץ
הרב רא"ם הכהן
ראש ישיבת עותניאל ורב היישוב

""אמר ריש לקיש: חביבה עליך הלכה... תאמרהו ואם לאו אל תאמרהו", הספרים של הרב מלמד כתובים בשפה רלוונטית שמושכת את הלב והלימוד בהם יביא לקיום ההלכה מתוך שמחה"

תמונת הממליץ
הרב יצחק הלוי
רב היישוב קרני שומרון

"הגמרא במסכת הוריות (יג, א) דורשת את הכתוב במשלי (ג, טו) 'יקרה היא מפנינים' על תורתנו הקדושה, שיקרה מפנינים, ואפילו מתפילתו של כהן גדול בבית קדשי הקדשים. כלומר האות מ' במילה מפנינים נדרשת כמ' היתרון. התורה יקרה יותר מפנינים. אולם אפשר גם לדרוש אות זו כמ' השימוש. היאך? איך אנחנו מזהים את מעלתה של תורה? מפנינים. מפניני הלכה. הספר המנגיש את מתיקות התורה לכל בית יהודי בשפה ברורה ובנעימה מתוך יראת שמים טהורה."

תמונת הממליץ
הרב זאב וייטמן
רב היישוב אלון שבות ורבה של תנובה

"זכיתי להכיר מקרוב את הרב אליעזר מלמד ושקידתו הרבה לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא, ואת יושרו מידותיו, הליכותיו צניעותו ואישיותו המיוחדת שמסייעים לו עד מאוד לכוון לאמיתה של תורה ולזכות בסיעתא דשמיא בפסיקת הלכה. ולא בכדי זכה הרב מלמד שיפוצו מעיינותיו חוצה וסדרת פניני הלכה הכתובה בסגנון ישראלי בהיר וקולח התקבלה כסדרת ספרי מופת ללימוד הלכה ופסיקה בקרב רבנים ותלמידים רבים."

תמונת הממליץ
הרב שלמה וילק
ראש ישיבת מחניים

"קטונתי מלחזק את הרב ומפעליו לעם ישראל ולבני הישיבות. גלי הים מביאים פנינים אל החוף וגם קצף, האחד רגיש ויקר ערך, והשני מתנפץ אל החוף ונעלם. אשריכם."

תמונת הממליץ
הרב אביב זגלמן
ראש ישיבת חולון לשעבר, רב בית הכנסת באוניברסיטת אריאל

"החיבור שבין רוח ההלכה לפרטי הדינים שמצוי בפניני הלכה הוא תורת ארץ ישראל הנחוצה לרוח הגדולה של דורנו כפי שתיאר אותה הרב קוק."

תמונת הממליץ
הרב יעקב חביב
ראש הישיבה התכונית כפר הרא"ה

"הלימוד בפניני הלכה מביא גאולה ללימוד ההלכה, ההיקף, הסברת הדברים מהשורש ועד הירידה לפרטים המעשיים גם בדברים מורכבים מאוד, והכל בצורה נעימה לקורא, ברוך ה' שזכינו לסדרת פניני הלכה."

תמונת הממליץ
הרב גלעד חלא
ראש ישיבת ההסדר בראש העין

"בורא עולם זיכה לך להנגיש ההלכה בצורה ברורה ומאירה כפנינה תוך התייחסות למנהגי כלל העדות בהרמוניה נפלאה עם כלל השיטות."

תמונת הממליץ
הרב יהודה יונגסטר
רב בגבעת שמואל ור"מ בישיבת ההסדר פתח תקוה

"סדרת פניני הלכה של הרב אליעזר מלמד שליט"א מחזקת את הקשר בין עם ה' לתורת ה', מאירה פנים ונושאת חן וחסד בעיני א-להים ואדם. יהי רצון שהלימוד בה יביא עמו "הר ברכה"!"

תמונת הממליץ
הרב מאיר כ"ץ
ראש המכינה בפדואל

"על ידי לימוד יום יומי בספרים אהובים אלו זוכים תלמידינו להתקשר ולאהוב את ההלכה ולדעת אותה ממקורותיה דרך השתלשלותה עד ההלכה למעשה ולעסוק בהלכה ברלוונטיות לשאלות התקופה".

תמונת הממליץ
הרב יוני לביא
סופר ומרצה לנוער בענייני חינוך

"סדרת פניני הלכה היא שילוב מנצח של רעיונות מחשבתיים עם פסיקה מעשית אקטואלית, והכול בבהירות ונועם שמדברים גם אל ליבם של בני הנוער"

תמונת הממליץ
הרב ינון מדר
רב היישוב חמדת וראש המכינה

"אשריך הרב אליעזר שהארת עיני ישראל בתורה, כמו עזרא הסופר שעשה אזניים לתורה".

תמונת הממליץ
הרב ד"ר דוד מישלוב
רב קיבוץ בארות יצחק לשעבר

"המבקש ללמוד הלכה ברורה מתוך הבנת משמעויותיה, מטרותיה, הגדרותיה, כלליה ופרטיה במושגים של ימינו - אני ממליץ בשמחה על לימוד מסודר ב"פניני הלכה" מאת הרב אליעזר מלמד שליט"א - גם בתוכן וגם בהערות השוליים!"

תמונת הממליץ
הרב ד"ר מרדכי מערבי
רב בית כנסת תורה וחיים, ראש אולפן גיור מקור חיים, ולשעבר הרב הראשי לאורוגוואי

"הסדרה "פניני הלכה" מאירת עיניים לעניות דעתי... יש לנו היום את אפשרות הפז להעביר לבני קהילתינו בפרט, את ההלכה הפסוקה בליווי פירוש טקסטואלי וקונטקסטואלי על "המעשה אשר יעשון" ב"ה."

תמונת הממליץ
הרב יעקב נגן
ר"מ בישיבת עותניאל

"כאשר הייתי בעומק הסוגיות כראש כולל הלכה ופתחתי את הספרים - גיליתי את גדולתו של הרב אליעזר כפוסק."

תמונת הממליץ
הרבנית מיכל נגן
ראש מכינת צהלי

"סדרת פניני הלכה כמחרוזת פנינים, תכשיט שכל אחת צריכה! הרב אליעזר מלמד בספריו מפשט את המורכב ומקרב את המופשט. בלימוד יומי קבוע יכולה כל אחת להגיע לבקיאות בפרטי ההלכות וגם להעמיק את ההבנה בערכים העומדים בבסיסן. לימוד המהווה נדבך חשוב מאין כמוהו בהפגת הבלבול הרוחני, ובהעמקת המחוייבות למצוות והחיבור לבורא עולם. לימוד תורה, על מנת לשמור ולעשות."

תמונת הממליץ
הרב מאיר נהוראי
רב המושב משואות יצחק ויו"ר בית הלל

"למרבית האנשים אין את הכלים ללמוד הלכה מתוך הסוגיות ועד פסיקתה הלכה למעשה. הרב אליעזר מלמד הצליח להביא את ההלכה לבתי ישראל באמצעות הסדרה הייחודית של "פניני הלכה". ההלכה כתובה ברוח ארצישראלית רעננה, בשפה הראויה לכל נפש. הספרים כתובים בלשון בהירה ועדכנית, מאירים את ההלכות בטעמן הרוחני, ומתייחסים למנהגי העדות השונות. הרב אסף את שיטות הראשונים בצורה מסודרת ומתומצתת כך, שרבים יכולים כיום להכיר את ההלכה ומקורה."

תמונת הממליץ
הרב אשר סבג
רב קהילת הר המוריה ראשל"צ וחבר הנהלת צוהר

"ספרי ההלכה של הרב מלמד שליט"א הפכו את לימוד פרטי ההלכה בקהילה לחוויה מעמיקה ומרעננת המושכת את ליבות הלומדים ללימוד התורה ולקיומה".

תמונת הממליץ
הרב דוד סתיו
רב העיר שוהם, ויו"ר ארגון צהר

"סדרת ספרים מאירת פנים ללומד ומנגישה לו את עולם ההלכה."

תמונת הממליץ
הרב ראובן עוזיאל
רב היישוב טל מנשה

"ממליץ לכולם ללמוד את ההלכה מתוך פניני הלכה שמסכם היטב את ההלכה".

תמונת הממליץ
הרב מיכל פלק
ראש ישיבת תקוע

"הנגשת והפצת ההלכה לכלל ישראל הינה עבודת קודש. הרב מלמד חזק ואמץ יפוצו מעינותיך ותזכו ללמוד וללמד מתוך נחת ושמחה".

תמונת הממליץ
הרב עקיבא צוקרמן
רב הקיבוץ עין הנצי"ב

"בכל שאלה הלכתית שאני מתלבט בה אני פותח פניני הלכה, ניכר מהספרים שהרב תלמיד חכם עצום חריף ובקיא"

תמונת הממליץ
הרב עמית קולא
רב היישוב עלומים

"תורתך היונקת מבאר הדורות, ניחוח מרענן של ארץ ישראל יש בה. האמון, העמדת שורשי ההלכה, ההסברות והשיקולים על השולחן - הוא הנותן בידי הלומדים משהו מן האחריות על תורתם וקיומם הדתי."

תמונת הממליץ
הרב איתן קופיאצקי
רב באדורה

"פניני הלכה ספר נגיש בהיר ומאיר, מזמין את הלומד לרצות להעמיק עוד בהלכה. ספר שנותן מענה ללמדן ועד להלכה למעשה".

תמונת הממליץ
הרב יוני רוזנצוויג
רב קהילה בבית שמש, וראש מכון בריאות הנפש בהלכה

"הלימוד בפניני הלכה הוא אהבת תורה נטו, אשרי הבאים בשערי הספרים היקרים הללו."

תמונת הממליץ
הרבנית מרים רייסלר
ראש מדרשת אפיקים

"הבהירות של פניני הלכה - הן בפיתוח הרעיוני והן בהסבר הפרטים - מנגישה ומקרבת את ההלכה ללומדיה. בשל כך, הוא ספר יסוד עבורי ועבור תלמידותיי".

תמונת הממליץ
הרב שבתי רפפורט
ראש ישיבת שבות ישראל באפרת לשעבר וראש בית המדרש של המכון הגבוה לתורה באוניברסיטת בר אילן

"הגדלת התורה והאדרתה אינה בקבלת דברים ללא ערעור אלא דוקא בהתעוררות לחשיבה ולביקורת, שפע ברכות למבצע הענק של פניני הלכה המנחיל את מורשת התורה, להמון רחוקים וקרובים."

תמונת הממליץ
הרב יוסף שטרן
ראש ישיבת עכו

"בדורנו ההנגשה של התורה לציבור הרחב היא מהאתגרים החשובים ביותר, הרב מלמד עושה אותה בגאון".

תמונת הממליץ
הרב יובל שרלו
ראש ישיבת אורות שאול

"כל זמן מאיר בתכונתו" – והדברים נכונים גם לגבי הצורה וגם לגבי התוכן. ספרי "פניני הלכה" אינם זקוקים להמלצת איש. תפוצתם הרבה, השפעתם על שמירת ההלכה, הנגשת ההלכה לכל אדם, היותם מקום בו אדם המחפש את "דבר ה' זו הלכה" יכול למוצאו בקלות ובבהירות – הם המעידים יותר מכל על היותם אחד מספרי ההלכה המובהקים ביותר לדור. וגם מבחינת תוכנם, כדרכם של דברי תורה, יש פנים לאיסור ויש פנים להיתר, והעולם ההלכתי הכתוב בהם ראוי הוא שיהיה על שולחנם של מלכים מחד גיסא, ומבקשות ומבקשי הלכה מאידך גיסא, וידעו ממנו את הדרך ילכו בה. אף אני מצטרף לקריאה הגדולה להרבות בלימודם, וכמובן גם "לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה"

תמונת הממליץ
הרב דוד ברופסקי
אור תורה סטון ומחבר ספרי הלכה

"כאשר הלומד מרגיש את העומק, ההתחשבות במורכבות של החיים, והשכל הישר שעומד מאחורי כל משפט, נפשו מתקשרת ומתחברת להלכה וכך גם המחויבות לקיומה. אשרי הרב מלמד שמקרב את עם ישראל להקב״ה ולתורתו!"

תמונת הממליץ
הרב יצחק בן דוד
רב בקהילת צור הדסה

"הספר פניני הלכה משלב בתוכו מעלות רבות שהעיקריות שבהן הן: הסברה בהירה, הקפת שיטות רבות והכרעה ביניהן, ועולה על כולנה: שילוב ייחודי ויוצא דופן שבין הכללים לבין הפרטים, בין ההלכות והדינים לבין טעמיהם ושורשיהם"

תמונת הממליץ
הרב נעם ולדמן
ראש ישיבת ניר

"נהנה אני מאוד בלימוד הלכה מסיפרי פניני הלכה, המביאים בצורה בהירה ומאירה את יסודות ההלכה ומושכים באהבה כל הלומד בהם לקיים דבר השם זו הלכה."

תמונת הממליץ
הרב ד"ר יוחאי מקבילי
מפעל משנה תורה

"פניני הלכה בשפה בהירה לכל נפש, מנגישים את ההלכה. לא רק את השיטות השונות בהלכה והכוונה להכרעה (חשוב לקרוא גם את ההערות), אלא גם את הטעמים ושבילי החשיבה הנחוצים בדורנו"

תמונת הממליץ
הרב חברון שילה
ראש הישיבה התיכונית אור עתניאל

"בישיבה התיכונית אור עתניאל לומדים בכיתות החטיבה הלכות תפילה מתוך פניני הלכה. הכתיבה בהירה. ההלכה מונגשת בצורה מדוייקת תוך חיבור גם לשורש התפילה ומשמעותה.
בכיתות הגבוהות אנו נעזרים בספרים בנקודות רבות. בחינוך ללימוד ושקידה בתורה. בלימוד הלכות לאורך השנה. בלימוד הקשר לארץ ודיני מלחמה. בחינוך לחיי משפחה ועוד. הדברים כתובים בדרך המאפשרת לתלמיד להיות לומד עצמאי. יחד עם יכולת להעמיק ולהכיר את המצוות ברוחב דעת.
מקווים שהמפעל האדיר של כתיבת פניני הלכה ימשיך ויתרחב לכל אותיות התורה. ונזכה להמשיך וללמוד את ספריו בכל תחום"

תמונת הממליץ
הרב דוב זינגר
ראש ישיבת מקור חיים

"היענותם של תלמידינו ללמוד יומ-יומי של פניני ההלכה ושמחתם בלימוד מצביעה על כך שיש באיכות הכתיבה והיצירה של הרב מלמד שליט"א איכות של ספרי מקור. בהירות והעמקה כלל ופרט מסורת וחידוש. אשרינו שזכינו."

תמונת הממליץ
הרב דניאל ברק וינט
ראש מכון גמרא סדורה

"תודה לרב אליעזר מלמד שליט"א ולתלמידיו על סדרת הפלא "פניני הלכה". הספר המתאים ביותר בדורנו להמון העם ללימוד הלכה הוא פניני הלכה, הוא עמוק, מונגש קריא ומובן.

במסגרת "לימוד ההמונים" החלטנו במרחב המשפחתי להתחיל ללמוד בסעודת שבת פניני הלכה."

תמונת הממליץ
הרב ברוך פז
דיין, נשיא מכון פסקים, ממייסדי איגוד בתי הדין לממונות, לשעבר ראש תכנית ר"מים ודיינות בישיבת בית אל

"רואים איך ספרי הרב אליעזר שליט"א הם ברכה גדולה והשראה, לא רק לאלו שנוהגים כמותו, אלא גם לאלו שמתנגדים לפסק זה ואחר! הם מרעננים, נותנים אומץ ושופכים אור חדש על הישן והמלומד, כאמור גם למתנגדים. וכך דרכה של תורה לשמה.
ולכן הרב אליעזר שליטא חיליך לאורייתא ותמשיך להוסיף אור בכל בית יהודי."

תמונת הממליץ
הרב בני קלמנזון
ראש ישיבת עותניאל

"בעל 'פניני הלכה', משלב ידע הלכתי עצום, יסודיות, ויכולת ביאור המפשטת את הסוגיות המורכבות ביותר. ספריו בכל נושא הינם הספרים המתאימים ביותר להדרכת כלל הציבור. גם תלמידי חכמים שאינם פנויים לעיון בכל סוגיה וסוגיה משתמשים בהם. ספריו בהדרכת זוגות נשואים בדרכי הטהרה משלבים באיזון נכון! בין שמירה על מורשת ההלכה והקפדה על קלה כבחמורה לבין החשיבות הגדולה של החיבור בין בני זוג בגוף ובנפש. אשרי הדור שזכה ל'פניני הלכה'"

תמונת הממליץ
הרב יואל בן נון
ממייסדי ישיבת הר עציון

"מבלי לחסר דבר מרבותינו, פנינה לפנינה מתחברת לשרשרת דורות של הלכה וברכה, והאמת והשלום אהבו."

תמונת הממליץ
הרבנית מלכה פיוטרקובסקי
מלמדת תורה

כלומדת הלכה שנים ארוכות, מספרי 'פניני הלכה', אוכל להעיד שהרב אליעזר מלמד בחכמתו העמוקה, ידיעותיו הרחבות, כשרונו בהנגשת שפת ההלכה ורוחב היכרותו את המציאות בדורינו, משכיל ליישם את : 'הן הגדול של התורה, שבאמירה רכה הכל יובן ויתוקן'. דרך כתיבתו ההלכתית של הרב אליעזר, בהירה, מפורטת, מדוייקת ופורשת את הגישות השונות בסוגיות הלכתיות בהן יש ריבוי דעות. בנוסף לזה, יתרונה המובהק הוא ביצירת האפשרויות השונות ללימוד הלכה, שהוא יוצר בספריו.
הרוצה ללמוד כדי לדעת את ה'שורה התחתונה' ולהבין כיצד עליו לקיים את מצוות ה' ולעומתו - הרוצה להרחיב ולהעמיק בכל הלכה והלכה שהוא לומד - שניהם יוכלו למצוא את מבוקשם בסדרת ספרי 'פניני הלכה'.
"כל השונה הלכות בכל יום" מ'פניני הלכה' "מובטח לו שהוא בן העולם הבא" הזוכה לטעום טעם גן עדן כבר בעולם הזה, בקיימו "ללמוד ... לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורת ה' באהבה'."

תמונת הממליץ
Rabbi Hyim Shafner
Rabbi of Kesher Israel:The Georgetown Congregation, Washington DC,
Member of the Rabbinical Council of America

"Like so many Shul Rabbis, I find the Peninei Halacha to be an invaluable sefer. It is, at the same time, both concise and yet broader than most halacha seforim, more clear and yet deeper than most others.
It has brought so much light and meaning to my avodat Hashem and that of my congregants. May Rabbi Melamed and Har Bracha be granted the strength and longevity to continue making halacha clear and meaningful to all of Klal Yisrael."

תמונת הממליץ
Rabbi E Samuel Klibanoff
Congregation Etz Chaim, Livingston, NJ

I have been teaching from Peninei Halacha for a number of years due to its clear and concise presentation and relativity to the modern times we live in. I have heard people refer to this as today’s Mishna Berurah.
After meeting with Rav Melamed last summer, I was inspired by his Torah knowledge and his approachability. This was all wrapped in a cloak of absolute humility and Kavod Hatorah. I am honored to be able to share his teachings with my constituents.

תמונת הממליץ
הרב אריה שטרן, הרב שלמה דיכובסקי, הרב חיים סבתו ופרופסור מנחם בן ששון
מתוך נימוקי וועדת פרס כץ לשנת תשע"ט

ייחודיות יצירתו התורנית מתאפיינת בהסברה רעיונית ואמונית לטעמי ההלכות על פי מסורת ישראל מדורי דורות, מתוך לימוד מעמיק דרך בירור וליבון ההלכה ממקורה ועד ההלכה למעשה בהתאמה לזמנינו ולכלל הציבור, והכל בשפה ברורה ונעימה.

דילוג לתוכן