פרק ה – זימון

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

יד – דיני כוס של ברכה

יד,א – מי שאינו יכול להגביה את הכוס טפח מעל השולחן לאדם שחלש בידיו יש קושי להגביה טפח מעל השולחן, ובמיוחד כשיושבים. וכתב בפס"ת קפג,

להמשך »

טו – שתיית היין

טו,א – מי שאינו רוצה לטעום מהיין נכון שלא יזמן מי שאינו רוצה אפילו לטעום מהיין, נכון שלא יזמן. ואמנם לדעת רבים יכול לברך בפה"ג

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק