פרק יא – בורר

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

יד – תיון ושקית תה

יד,א – שפיכת תמצית תה דרך פי התיון באול"צ ח"ב לא, יא, כתב כדעה האמצעית, שכאשר עלי התה נמצאים למטה, מותר למזוג את התמצית דרך

להמשך »

יז – מלאכת דש

יז,א – דש לדעת רוה"פ מלילה ביד אסורה מדברי חכמים, וכ"כ רש"י ורמב"ם ומ"ב שיט, כ. וע' שעה"צ שיט, יא. ובביצה יג, ב, התירו למלול

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק