ארכיון הקטגוריה: פרק טו – בונה סותר בבית וכלים

יא – פתיחת קופסאות שימורים

יא,א – קופסאות שימורים משנה (שבת קמו, א): "שובר אדם את החבית לאכול הימנה גרוגרות (תאנים יבשות), ובלבד שלא יתכוון לעשות כלי". ושם בגמרא הובאה ברייתא: "רבן שמעון בן גמליאל אומר: מביא אדם חבית של יין ומתיז ראשה בסייף". אלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

יב – פתיחת שקיות חלב וסוכר

יב,א – פתיחת שקית חלב בנוסף למקורות שהובאו בהערה 6 משבת קמו, א, לעניין שבירת חבית תאנים וחבית יין, וקריעת חותלות, אמרו בגמרא בביצה לא, ב: "אמר שמואל… חותמות שבכלים – מתיר מפקיע וחותך". רש"י: "כגון תיבה הנעולה על ידי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

יג – פתיחת בקבוקים

יג,א – פתיחת פקקי מתכת של בקבוקים אין בפתיחת פקקים אלו חשש סותר, שכן למדנו שמותר להסיר מגופת חבית (משנה שבת קמו, א), והמגופה היתה עשויה מחומר שונה מן החומר של החבית, ובה היו סותמים את החבית. וכשרצו ליטול את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

יד – פתיחת פחיות והפרדת גביעים

יד,א – הפרדת גביעים אפשר להביא ראיה למתירים מדברי הרמב"ם בהלכות יו"ט, ד, ח: "שני כלים שהן מחוברין בתחלת עשייתן, כגון שתי נרות או שני כוסות, אין פוחתין אותן לשנים מפני שהוא כמתקן כלי", ומוכח מדברי הרמב"ם שכתב 'כמתקן כלי' … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה