פרק טו – בונה סותר בבית וכלים

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

יג – פתיחת בקבוקים

יג,א – פתיחת פקקי מתכת של בקבוקים אין בפתיחת פקקים אלו חשש סותר, שכן למדנו שמותר להסיר מגופת חבית (משנה שבת קמו, א), והמגופה היתה

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק