ארכיון תגיות: הרב בראל שבח

ו – לימוד תורה

ו,א – לימוד תורה כתב החינוך שכג: "ואסרו לכל אדם שלא יכוון מלאכתו במועד, כלומר שיניח מלאכתו לדעת קודם המועד בעניין שיעשה אותה במועד מפני שהוא פנוי, כי לא לעסוק במלאכה הקבעו ימי חולו של מועד כי אם לשמוח לפני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - מצוות חול המועד | עם התגים , | כתיבת תגובה

ה – עיסוק בדברים מצערים

ה,א – איסור הספד ועיסוק בדברים מצערים אסור להספיד בחול המועד (שו"ע או"ח תקמז, א). בנוסף לכך אסור להספיד בשלושים יום הסמוכים לרגל מת שנפטר יותר משלושים יום קודם הרגל, וכ"כ שו"ע תקמז, ג. והטעם: "שאין המת משתכח מן הלב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - מצוות חול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

א – טעם עירוב תבשילין

א,א – מקור לדין 'הואיל' פסחים מו, ב: "איתמר, האופה מיום טוב לחול, רב חסדא אמר: לוקה, רבה אמר: אינו לוקה. רב חסדא אמר: לוקה, לא אמרינן הואיל ומיקלעי ליה אורחים חזי ליה. רבה אמר: אינו לוקה, אמרינן הואיל. אמר ליה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - עירוב תבשילין | עם התגים , | כתיבת תגובה

יא – הבדלה

יא,א – הבדלה עיין בהערה 4 שמוסכם שיסוד מצוות הקידוש בשבת, היינו הזכרת קדושת השבת, מהתורה. ולגבי הקידוש על היין, לדעת רוה"פ המצווה מדברי חכמים, ויש אומרים שגם המצווה לקדש על היין מהתורה. ולגבי קידוש ביו"ט מבואר שם שיש מחלוקת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - דיני עשה ביום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

י – קריאת מגילות

י,א – מנהג קריאת מגילות לגבי מגילת אסתר, מצוות הפורים לקוראה. אבל לגבי שאר המגילות, נראה שיסוד המנהג לקוראן בכך שרצו חכמים שיקראו את חמש המגילות בכל שנה, וכפי שמסיימים את כל התורה. ולכל מגילה מצאו את הזמן המתאים. דרכי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - דיני עשה ביום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – קידוש וסעודה

ה,א – מדיני הסעודה רוב דיני סעודת יו"ט התבארו לעיל בפרק א' ז-ט, ובהרחבות שם. מי שלא אכל סעודה בלילה, צריך לאכול שתי סעודות ביום (מ"ב תקכט, יג). ונחלקו האחרונים בדין מי ששכח להזכיר 'יעלה ויבוא' בסעודה השניה שביום. י"א שכיוון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - דיני עשה ביום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – תפילת החג שחל בשבת

ד,א – טעויות בתפילת חג שחל בשבת התפלל של שבת ולא הזכיר חג, לא יצא, וחוזר לתחילת הברכה. ואם סיים תפילתו יתפלל שוב. ואם כשחזר להתפלל שכח להזכיר שבת, יצא הואיל והזכיר אותה בתפילה הראשונה (התעוררות תשובה א, קיב; אג"מ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - דיני עשה ביום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

יז – הקבלת פני רבו ברגל

יז,א – מצוות הקבלת פני רבו ברגל סוכה כז, ב: "תנו רבנן: מעשה ברבי אלעאי שהלך להקביל פני רבי אליעזר רבו בלוד ברגל, אמר לו: אלעאי, אינך משובתי הרגל. שהיה רבי אליעזר אומר: משבח אני את העצלנין שאין יוצאין מבתיהן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | עם התגים | כתיבת תגובה

טז – לעלות לרגל בזמן הזה

טז,א – מצוות עליה לרגל בזמן הזה כתב הרמב"ם חגיגה א, א: "שלש מצות עשה נצטוו ישראל בכל רגל משלש רגלים ואלו הן: הראייה שנאמר יֵרָאֶה כָּל זְכוּרְךָ… הראייה האמורה בתורה היא שנראה פניו בעזרה ביום טוב הראשון של חג … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | עם התגים | כתיבת תגובה

יג – שירה ריקוד וטיול

יג,א – מצוות השמחה בכל דבר שמשמח כתב הרמב"ם (ספה"מ עשה נד): "וכולל באמרו וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ מה שאמרו גם כן שמח בכל מיני שמחה… ולשחוק בכלי ניגון ולרקוד במקדש לבד והיא שמחת בית השואבה (סוכה נ, א – נג, ב). … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | עם התגים | כתיבת תגובה