והערב נא

תכנית לימוד ההלכה לבני ישיבות ולבנות מדרשה על סדר פניני הלכה

על התכנית

במסגרת התכנית נלמד את כל סדרת פניני הלכה בתוך כ-3 שנים.

בסיום סבב הלימוד תוכלו לדעת את עקרונות ההלכה ופרטיה עד ההלכה למעשה.

תכנית הבקיאות

בתכנית נלמד מידי חודש חצי ספר של פניני הלכה על פי תכנית.
בכל חודש תערך בחינה מקוונת על החומר בה תוכלו לצבור נקודות בהתאם לגובה הציון ותזכו לדעת את ההלכה וגם לזכות בפרסים שווים!

תכנית הלימוד

תשפ”א אדר פסח
ניסן פסח
אייר מועדים
סיוון מועדים
תמוז שמיטה ויובל
אב שמיטה ויובל
אלול ליקוטים א
תשפ”ב תשרי ליקוטים א
חשוון תפילה
כסלו תפילה
טבת ברכות
שבט ברכות
אדר א שמחת הבית וברכתו
אדר ב שמחת הבית וברכתו
ניסן טהרת המשפחה
אייר טהרת המשפחה
סיוון ליקוטים ב
תמוז ליקוטים ב
אב ימים נוראים
אלול ימים נוראים
תשפ”ג תשרי כשרות ב
חשוון כשרות ב
כסלו כשרות ב
טבת משפחה
שבט משפחה
אדר כשרות א
ניסן כשרות א
אייר כשרות א
סיוון העם והארץ
תמוז העם והארץ
אב שבת א
אלול שבת א
תשפ”ד תשרי סוכות
חשוון שבת ב
כסלו שבת ב
 תשפ”אתשפ”בתשפ”גתשפ”ד
תשרי ליקוטים אכשרות בסוכות
חשוון תפילהכשרות בשבת ב
כסלו תפילהכשרות בשבת ב
טבת ברכותמשפחה 
שבט ברכותמשפחה 
אדר א שמחת הבית וברכתוכשרות א 
אדר בפסחשמחת הבית וברכתוכשרות א 
ניסןפסחטהרת המשפחהכשרות א 
איירמועדיםטהרת המשפחההעם והארץ 
סיווןמועדיםליקוטים בהעם והארץ 
תמוזשמיטה ויובלליקוטים בשבת א 
אבשמיטה ויובלימים נוראיםשבת א 
אלולליקוטים אימים נוראים  

*יתכנו שינויים בסדר הלימוד.
ניתן גם ללמוד לפי מסלול אישי.

הרשמה

ההרשמה לתכנית דרך הרכזים שלנו במוסדות.

לאחר מכן יש לפתוח חשבון באתר המבחנים

*שימו לב! חובה למלא בשדה התכנית ‘והערב נא’

מדריך הרשמה לאתר המבחנים

תקנון

תקנון ניקוד

ציון 70-79: 20 נקודות | ציון 80-89 - 40 נקודות|
  • מימוש הנקודות לפרסים ניתן מצבירה של 150 נקודות ומעלה.
  • מידי חודש תקבלו הודעה אישית במייל וסמס על גובה הנקודות שצברתם ועל אפשרויות המימוש.

האותיות הקטנות

  • בכל חודש  ניתן להיבחן בשתי בחינות שונות. עד שני ניסיונות לכל בחינה בחודש.
  • הציון שיקבע לבחינה יהיה הציון הגבוה מבין אלו שנעשו. בהתאם אליו כמות הנקודות – ניתן לצבור עד 50 נקודות לבחינה.
  • את המבחנים ניתן לעשות במהלך כל החודש.
  • שימו לב, יציאה מבחינה הממוחשבת באמצע תביא לציון 0.
  • הבחינה היא אישית ונועדה לסייע לך לבסס את ידיעתך, לכן יש לעשותה לבד.  אין לעשות כל שימוש בעזרים מכל סוג שהם במהלך הבחינה.

דברו איתנו

צוות התמיכה של והערב נא ישמח לענות לכל פניה!

ניתן לפנות במייל/סמס/ווטסאפ:

דילוג לתוכן